Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
RUSLAND IN EUROPA. 189
eilanden, aan den ingang van de Botnische golf, met 15,000 bew., vormen
eene zoo digte eilanden-groep, als er geene tweede op de gansche aarde bestaat.
Tot dit grootvorstendom behoort ook een gedeelte van Lapland, waarin dc
kerspelen Kusamo met 300, Kemitrask met 1800, Sodankyla niet 1600 inw., alle
Finnen. Door Lappen worden bewoond de kerspelen O'ifs^'oc^ï'(waar de langste dag
2 maanden duurt) met 700, het dorpje Knare 700, en Enontekis met 600 inw.
C. Cïroot-Ruslanfl.
1. Gouv. Moskau, 591 v. m., met 1,350,000 bew.
Moskauj de hoofdstad der oude saren, en het hoafdpunt van de industrie en
den handel te land, ligt aan de rivier Moskwa, in eene zeer aangename, heuvel-
achtige vlakte. Sedert den brand van 1812, die deze uit 4 hoofddeelen en 30 voor-
steden bestaande stad tot eene prooi der vlammen deed worden, is zij veel re-
gelmatiger en fraaijer herbouwd. Zij hceft eene hoogeschool, 21 kloosters, 263
pjirochiekerken, eene groote menigte fabrieken, waaronder vooral belangrijke in
zijde, laken cn katoen, en 375,000 inw. Merkwaardig zijn inzonderheid hetKreml,
met het paleis der oude saren en de zware klok (450,000 pond), het exercitiehuis,
560 voet lang, waarin 3000 man exerceren kunnen, het groote vondelingsbuis en
de groote waterleiding. Mozjaisk, stad aan de Moskwa, met 2600 inw., is bekend
door den veldslag van 1812, die eigenlijk bij het dorp Borodino plaats had, waar
thans op het slagveld eene ijzeren obelisk is opgerigt. Wereja heeft 6000, Bmi-
irovsk 3000, Serpoechov (groote fabriek- en handelstad) 15,000, Bronnitsy 2800,
Kalomna (mede aanzienlijke handel- en fabriekstad) 15,000 inw. Troitzkoi-Seryjev
is het grootbte, jjrachtigste en rijkste kloosier van Rusland.
2. Gouv, Smolensk, 1022J v. m., met 1,070,000 bew.
Smolensk, hoofdstad, aan dc Dnjepper, met 16,000 inw., heeft fabrieken en veel
handel. (Slag 1812.) De stad is door een ontzaggelijken muur met torens omringd.
lioslavl heeft 5000, Foretsje 3900, Gsjatsk 4200, Borotjoboesj 6000, Beloi 7000 en
Wjasma 12,000 inw.
3. Gouv. Pskov, 811| v. m., met 658,000 bew.
Pskov {Pleskov), hoofdstad, aan de Melikaj'a Reka, heeft levendigen handel e»
^12,000 inw. Veliki-Loeki heeft 4500, Toropets 6500 en Petsjori 1200 inw.
4. Gouv. Twer, 1227 v. m., met 1,300,000 bew.
Tu-ej', welgebouwde hoofdstad in een fraai oord, aan den uitloop van de Twertsa
cn Tmaka in de Volga, heeft een militaire akademie, vele fabrieken, belangrijken
handel en 20,000 inw. Merkwaardig is het door den adel opgerigte marmeren ge-
denkteeken voor Kathaiuna II. Kazjin heeft 6600, Ostasjkov 12,000 inw. Twee
uren gaans van daar heeft men, op het eiland Stotobnoi, het prachtige N}jl-k]ooster,
eene beroemde bedevaartplaats. Verdere steden zijn : Resjev- Vladimirov mei 16,000,
:Staritza met 3600, Torsjok met 14,000 eu Neder-Volotsjok met 10,000 iuw.
5. Gouv. Novgorod, 2219J v. m., met 935,000 bew.
Novgorod, hoofdstad, met 16,000 inw., in een fraai oord, aan den uitloop van
de Volchov uit het llmer-meer, was in vroeger tijd de beroemdste koopstad vau
Rusland. Merkwaardig is de kathedraalkerk, met hare koepels en kunstige hoofd-
deur. ^taraja'Boessa heeft 9000, Valdai 6000, Tichwin 5000 en Belozersk'ÓQOO inw.
IJelangrijk is het Helozerskische kanaal, dat de Sjeksinu met de Soechona ver-
bindt. liet vlek Somiiui is zeer levendig ten tijde der jaarmarkt vau Novgorod, als
Wanneer er zich wel 20,000 menschen bevinden.
C. Gouv. Olonets, 2792J v. m., met 204,000 bew.
Petrozavodsk, de hoofdst , heeft 7000, Olonets 600, Kargopol 2000 cn Vitegra
2500 inw.
7. Gouv. Archangei, 10,377| v. m. met 235,000 bew.
ArcManyel, hoofdstad, met 25,000 inw., 9 mijlen van den uitloop der Dwina
in de Witte zee, in eene vlakke landstreek, heeft eene haven en aanzienlijken
zeehandel. Kern heeft 1800 inw. Kola, dc noordelijkste stad van Kuropisch Rus-