Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
188 EUROPA.
voor het Winterpaleis staande, en het standbeeld van PiSTiiii den Groote, den
stichter dezer stad. In de nabijheid liggen de volgende keizerlijke lustsloten: Ka-
menoi-Ostrov, op een eiland; 'Peterhof, heerlijk gelegen aan de golf van Finland,
hier de golf van Kroonstad geheelen; Ormijeboom, mede aan de golf van Kroonstad',
met eene stad van gelijken naam en 3000 inw. in de nabijheid; Sarskoje-Selo, met
een beroemd observatorium op den nabijgelegen heuvel Poltava, en eene stad van
gelijken naam met 12,000 inw. Pawlovsk, met eene stad van dezen naam, die3500
inw. teit; Gatsjina, aan de Isjora, met eene stad van den zelfden naam, met
5500 inw.; voorts Tsjesme en Strelna.— Sestraheck, vlek aan deSestra, heeft eene
groote keizerlijke geweerfabrick. Sleutelburg, stad, ter plaatse waar de Neva uit het
meer van Ladoga komt, heeft 3800 inw. jWarva, aan de Narva, die hier uit het
meer Peipus in de Finlandsche golf vloeit, heeft 5000 inw. (Slag 1700, waarbij
de Russen door de Zweden verslagen werden.) Kroonstad, versterkte stad op een
eiland, in de golf van dezen naam, zijnde het oostelijk einde van de Finlandsche
golf, is de eerste oorlogshaven van hèt rijk, en heeft ruim 25,000 inw.
2. Gouv. Estland, 3764 SlbfiOO bew.
i^era/ of iiereZ, de versterkte hoofdstad aan eene bogt van de Finlandsche
golf, drijft aanzienlijken handel, heeft 25,000 inw., zeebaden en eene groote ha-
ven, waarin gewoonlijk een gedeelte van de Russische zeemagt ligt. Baltisck port,
een havenstadje aan de Oostzee, heeft 500, llabsal 1500, Wezenberg 1300, Weis^
senstem 3100 inw. — Ilet eiland Dagöe, in de Oostzee, heeft 10,000 bew.
3. Gouv. Liefland, 853J v. m., met 820,000 bew.
Riga, de hoofdstad aan de Dwina, heeft eene citadel, eene haven, fabrieken en
75,000 inw., die, na St. Petersburg, den gewigligsten handel ter zee drijven. (Beleg
1812.) Üorpat, aan den Embach, met eene hoogeschool, heeft 13,000 inw. Pernau,
zeestad aan den mond van de Pernau, heeft 5000 inw. IFenc/ew heefl 2700, Walk
1800, Lemsal 900, Werrö 1100 en Fellin 1600 inw, — Het eiland Ösel, in de Oost-
zee, aan den ingang der golf van Riga, is zeer vruchtbaar, heeft ijzerhoudende
slijkbaden, beslaat 90 v. m., en telt 35,000 bew. Hoofdplaats de stad Arensburg,
met 2600 inw.
4. Gouv. Koerland, 496 v. m., met 560,000 bew.
Mitau, de hoofdstad aan de Aa, heeft een slot, dat thans tot kazerne dient,
cn 25,000 inw. Andere steden zijn: Bauske met 2300, Goldingen met 4000,
Windau met 1600, Jakobsstad met 260o, Libau, zeestad aan de Oo&tzee, met
10,000 inw.
Dï. aSet g^rootvorstendom S^^inlaiid, Q883J v. m,,
met 1,700,000 bew.
Hit land, dat vroeger tot Zweden behoorde, wordt, als aan de Oostzee gele-
gen, door sommigen ook tot de Oostzee-provinciën gerekend. Het heeft echter
eigene wetten, en wordt door een stadhouder bestuurd. Men heeft er veel kale
rotsen en meren. Voortbrengselen zijn: hout, visch, vee; in het zuiden, granen.
Helsingfors, de hoofdstad, in een fraai oord aan de Finlandsche golf, met eene zeer
e
versterkte haven, sedert 1827 eene hoogeschool (die vroeger te Abo wasj en zeehan-
del, heeft 16,000 inw. Stceaborg, sterke vesting, op 7 eilanden gebouwd, met 2
voortreffelijke havens, scheepstimmerwerven en zeemagazijnen, heeft 3500 inw. en
dient om den ingang der haven van Helsingfors te verdedigen. Zeesteden zijn
Ekenus met 1300, Borga met 2700, Lovisa met 2700, Knoborg met 800, üleaborg
met 5000, Brahestad met 1200, Ny-('^\Q\xyi-]Karleby met ^QQ, Gamla(0\xd-)Kaiieby
met 1900,.met 1500, Christiana-stad met 1800 en Wasa met 3400 inw. Abo,
voorheen de hoofdstad van Finland, tusschen bergen en heuvels, aan de Aura-
joki, die zich niet verre van daar in eene bogt van de Bothische golf stort, hecft
eene haven en handel, en 15,000 inw. (Vrede 1743.) Zij is in 1827 nagenoeg ge-
heel verbrand. Nystad, zee- en handelstad, heefi 2000 inw. (Vrede 17lM). Björne-
hurg heeft 4600, Raumo 1700 inw. Viborg of Wiburg, versterkte stad op eene land-
tong, aan de Finlandsche golf, heeft 8000 inw. Fredriksham, versterkte stad op
een schiereiland, heeft 3400, Nyslot 600, Sordoivalla of Serdopol mo, Wilman-
strand 1000, Kexholm 2000, Sesterbek 800 cn Ruotsinsalmi 900 inw. - De Al and-