Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
182 EUROPA.
landstreek, waar echt Ilollandsche zindelijkheid heerscht. Meestal echter wordt
aan het geheele ambt Bergedorf de naam van de Vierlanden gegeven. Het dorp
Geesthacht heeft 1000 inw.
I^IIBECU.
Het gebied is groot 5|-, en de helft der Vierlanden, die Lubeek
gemeenschappelijk met Hamburg bezit, | mijl, te zamen met 58,000,
meest Protestantsche bewoners. De regeringsvorm is democratisch.
Luhech, voorheen (1241—1632) de hoofdstad der Hanze ^ ligt op eenen heuvel
aan de Trave, die in de stad de Wackenitz en ecnigzina verder de Steckenitz op-
neemt, welke rivieren, door middel van de Delvenau, de scheepvaart der stad in
verbindtenis met de Elbe brengen. Zij heeft fabrieken, aanzienlijken handel, na-
genoeg 30,000 inwoners, en is thans nog de zetel van bet opperste appelgerigt der
4 vrije steden. Onder de kerken zijn de Domkerk en de MaViakerk de merkwaar-
digste. Travemunde, stad aan den uitloop van de Trave in de Oostzee, heeft eene
haven, een zeebad en 2500 inw. Op eenigen afstand staat in de zee een vuurtoren.
breiheiv.
Het gebied beslaat vierk. mijlen, en telt 90,000, meest Pro-
testantsche bewoners. Regeringsvorm democratisch.
Bremen, in een vlak, zandig oord aan de Wezer, heeft vele fabrieken, en met
do groote voorsteden 56,000 inwoners, die belangrijken handel drijven. Merk-
waardig is de Domkerk met den Loodkelder, waarin verscheidene onvcrgane
lijken te zien zijn. Merkwaardig zijn de beurs en het doofstommen-instituut. Bre-
vierhafen, aangelegd in 1827, aan de vereeniging van de Geeste'met de Wezer, i&
eene nieuwe kolonie, die van jaar tot jaar in grootte en bevolking toeneemt, en
thans 5000 inw. heeft. Vegesack, kleine handelstad, heeft 4000 inw.
I^RAIVIil^ORT AAIV ÖKIV MM.%.
Het gebied bedraagt 2 vierk. mijlen, met 80,000 bew. van ge-
mengde religie. Regeringsvorm democratisch.
Frankfort aan den Mein ligt in een aangenaam oord, aan den regteroever van
zoo even genoemde rivier, over welke ccne steenen brug ligt, die het aan den
linker Meinkant gelegen deel Sachsenhausen met de stad verbindt. Zij is met
smaakvol aangelegde wandelingen omringd, onregelmatig gebouwd, doch heeft
niettemin vele fraaije gebouwen, inzonderheid op de Zeil en in het kortelings
ontstane Meinkwartier, velerlei fabrieken, twee beroemde jaarmarkten, zeer belang-
rijken handel, cn 65,000 inw., onder welke vele Joden. Vooral opmerkenswaar-
dig zijn: de Römer of het stadhuis, de domkerk, waarin voorheen de Duitsche
keizers gekozen cn gekroond werden, de nienwe Pauluskerk, het paleis van den
vorst van Thurn en Taxis» waarin de Bondsvergadering, die hier haren zetel
heeft, hare zittingen houdt, en het gesticht van Senkcnberg, met merkwaardige
verzamelingen, enz. Het aanzienlijke dorp Bornheim, nabij Frankfort, heeft bijna
4000, het dorp Oberrad aan den Mein 2500 en het vlek Bonames 700 inw
HCsSiAivo nm KIJROPA.
Rusland, het uitgestrekste rijk op de geheele aarde, bevat de helft
van Europa, geheel noordelijk Azië on het noordwesten van Noord-
Amerika, en beslaat, volgens de jongste opmetingen, ruim 375,413
vierk. mylen, waarvan ruim 100,420 op Europa, ruim 247,730 op
Azië en ruim 27,247 op Amerika komen. Het geheel Russische rijk
heeft eene bevolking van 66 millioen zielen.