Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE vorstendommen SCHWARZBURG. 171»
Kyfhäuser gebergte doorsneden. Door het eene deel vloeit de Baale
met de Schwarze, de lira en de Gera; door het andere de Wipper
en de Helbe. De grond is vruchtbaar in de gewone Duitsche pro-
ducten, behalve de bosch- eu bergachtige streken. Onder de delf-
stoffen komt vooral zout in aanmerking. De fabrieken zijn van
weinig belang, en leveren linnen, garen, eenige ijzerwaren, genees-
middelen, enz.
I. Het vorstendom Sch war zburg-Rud o 1 s tad t beslaat 17^
vierk. mijlen^ en heeft 70,000 bew. De tegenwoordige vorst is Fre-
derik Günther.
Rudolstadt, welgebouwde residentiestad in een dal aan de Saaie, heeft een
paleis in de stad en een daarbuiten, eene porseleinfabriek in de nabijheid, en
6000 inw. ßlankeTiburg heeft loOO, Urn 2500, Königsee 2200, Teuchel 450 en Leuten-
burg 1200 inw. Het 2088 voet hoog gelegen dorp Oherweisshach heeft 2000 iuw.,
die van het fabriceren van en den handel in medicinale oliën en andere waren
bestaan. Schivarzburg, dorp en stamslot van het öehwarzburgscbe huis, op eene
hooge, steile rots, om welke de Schwarze heenvloeit, in een romantisch dal,
heeft 600 inw. Frankenhausen, stad aan den voet van eene bergrij en eenen arm
van de Wipper, heeft eene zoutkeet, een gezondheidsbad, belangrijken wolhandel
en 5000 inw. Het vlek Schlotheim heeft 1700 inw.
IL Het vorstendom Schwarzburg-Sondershausen beslaat
15J vierk. mijlen, en telt 60,000 bew. De vorst is Karel Frederik
Günther.
Sondershausen, de residentiestad, in een uitgestrekt, aangenaam dal, aan de
vereeniging van de Bebra en de Wipper, heeft een residentieslot, in de nabij-
heid een gezondheidsbad, en 5500 inw. Greussen, nijvere stad aan de Helbe,
heeft 2700, het vlek Clingen 1100, het vlek Keida 1000, het stadje Grossenehrich
1100, het vlek Schernberg 1050 en het vlek Elbeleben een vorstelijk slot en 1100
inw. Arnstadt, aan den voet van bergen en de zamenvloeijing van de Weisse
en de Gera, met 6000 inw., is de aanzienlijkste stad des lands, en drijft sterken
graanhandel. Het stadje Plauen heeft 950, het vlek Breitenbach (1957 v. hoog
gelegen) 2700 en het dorp Domheim, SiOXi het Thuringer-woud, 450 inw. De 2 laat-
sten hebben groote porseleinfabrieken. Nog heeft men de vlekken Gehren met
1850 en Langewiesen met 1600 inw.
HKT voitsTii:.%uo.u scHAU^nnriio-iiiPPii:.
Dit grenst aan de Hannoversche, Pruissische en Keurhessische
bezittingen, beslaat Dj; vierk. mijlen, en heeft 32,000 bew., die groo-
tendeels Luthersch zijn. De beken, die dit land bevochtigen, loo-
pen meest in de naburige Wezer \x\i. Een gedeelte van \\qi Steinhuder'
laeer behoort alhier. De grond is meestal bergachtig, maar over het
geheel toch vruchtbaar.
Toen ten tijde van den Westfaalschen vrede de vroegere dynastie van het ge-
heele graafschap Schaumburg uitstierf, volgde in deze helft een prms van het huis
Lippe op (de andere helfl kwam aan Hessen-Kassei); uit dezen lioofde wordt dit
land gewoonlijk Schaumhurg-Lippe genoemd. In 1807 nam Schaumburg den vorsten-
titel aan, en voegde zich bij het Rijnverbond.
De vorst, thans George Willem, regeert met stenden, en heeft met Waldeck,
Lippe-Detmold, licuss en Liechtenstein céne stem in de Duitsche bondsver-
gadering.
Bückeburg, welgebouwde residentiestad aan de Auc, heeft 4500 inw. iSWMa^ew,
in eene aangename vlakte, heeft een slot, minerale bronnen en 2000 en het vlek
Hagtnburg 1200 inw. WHhelmstein is eene kleine vesting, op een door kunst ge-
vormd eiland in het Steinhuder-mQcr.
" 12*