Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
176 EUROPA,
gebergte aansluiten. Pyrmont is insgelijks bergachtig. Beide landen
zijn rijk aan delfstoffen, waaronder goudzand in de Eder, koper en
voortreffelijk ijzer. De industrie bestaat hoofdzakelijk in garen-
spinnerij, linnenweverij, het breiden van kousen en in eenige ijzer-
smelterijen.
De vorst, thans George Victor, regeert met stenden en heeft met Hohen-
zollern, Liechtenstein, Reuss, Schaumburg-Lippe en Lippe-Detmold ée'ne stem
in de Duitsche bondsvergadering. De troon is erfelijk in de mannelijke linie.
Ilet vorstendom Waldeck:de hoofdstad, aan de Aar, heeft een resi-
dentieslot, doch slechts 1900 inw. Mengeringhausen heeft \B>00, Landau 122.5, Rho-
den 1850, Korhach, aan de Itter, 2600 en Sachsenberg 1000 inw. NïedenvUdungen,
stad aan de Wilden, heeft eene gezondheidsbron en'1800 inw. Altivlldungen liceft
500, Züschen 800, Sachsenhausen 950, Waldeck 560 en Freienhagen 780 iriw.
Het graafschap Pyrmont: Pi/rmont, stad met 3000 inw., in een met hooge
hergen omringd dal aan de Emmer, heeft beroemde minerale bronnen en ba-
den, die door vele vreemdelingen bezocht worden, alsmede eene zoutmijn in de
nabijheid.
HET TORSTEMliO]!! E.IPPE.
Dit grenst aan de Ilannoversche en Pruissische landen, het Keur-
hessische Schaumburg en het Waldecksche vorstendom Pyrmont,
heeft ruim 20| viei'k. mijl oppervlakte en 108,000, grootendeels Her-
vormde, inwoners.
De edele heeren van de Lippe voerden eerst sedert de tweede helft van de lO-i®
eeuw den titel van graaf, en sedert de Fransche omwenteling dien van vorst,
Lippe was een staat van het Rijnverbond. De tegenwoordige vorst, Leopold,
regeert met stenden, en heeft met Hohenzollern , Liechtenstein, Schaumburg-Lippo
en Waldeck ééne stem in de Bondsvergadering, terwijl de troon erfelijk is in dc
mannelijke linie.
Lippe wordt besproeid door de kleine rivieren de Werre (met de
Bega) en de Emmer, die in de Wezer uitloopen, welke even het land
aanraakt. De grond is doorgaans berg- en boschachtig, vooral in
die gedeelten, waar zich de Osning oïliQl Teutoburgêr-woud uitbreidt,
maar niettemin vruchtbaar. Hij levert de gewone voortbrengselen
van Duitschland, voornamelijk echter vlas op, waardoor dan ook de
vlasspinnerij en linnenweverij de hoofd-industrie uitmaken. Bekend
is ook de paardenfokkerij, in de Sennerheide.
Dctmold, de hoofdstad", aan de Werre, heeft eene residentieslot en 5000 inw.
Lemgo, in eene vlakke, vruchtbare landstreek aan de Rega, bekend door de
vervaardiging van meerschuimen tabakspijpen, heeft 4500 inw. Barntrup, met
weverijen, heeft 1200 inw. Ilorn, aan het Teutoburger-woud . in wier omtrek men
den Exterstein, eene rij van 5 loodregle, geheel vrij staande en van elkander af-
gescheiden rotsen vindt, heeft 1600 inw. Op den Exterstcin bevindt zich ccn
kolossaal gedenkteeken voor den Oud-Duitschen held Atiminiüs of Herman.
Salz-UJlen, aan de Salza, heeft eene zoutkeet en 1400 inw. heeft fabrie-
ken en 2000 inw.
HE TORSTEJVDOmiVEM REUSS.
Deze liggen aan de Saaie en Elster, grenzen aan de koningrijken
Beijeren en Saksen, het hertogdom Saksen-Altenburg, de Pruissi-
sche provincie Saksen, het groothertogdom Saksen-AVeimar, het vor-
stendom Schwarzburg-Rudolstad en het Meiningsche vorstendom
Staalfeld ,beslaan in oppervlakte ruim 28 vierk. mijlen, en hebben circa