Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 EUROPA.
de nabijhesd, heeft 7000 inw. Fabrieksteden zijn nog: Waamujen met 2G00, Rum-
hiUl met 1700, SatzungmnxeX 31Ü0, Stcinback met 1500, Themar met 1500 inw.
Liebenstein of Sauerhrunn, dorp in een romantisch dal, heeft eene bezochte p-
zondheidsbron. Niet verre vau hier ligt het slot Altenstein, met eene hertogelijke
stoeterij en fraai park. Sonneherg, stad aan de Rötha of Rothen, in een eng dal
van het Thuringer-woud, heeft 4500 inw., die handel drijven in allerlei houtwaren,
leijen, slijpsteenen, enz., welke onder den naam van honneberger tvaren bekend
zijn. Hildbtirghausen, welgebouwde stad en voormalige residentie van den hertog
van Hildburghausen, aan de Werra, heeft 4500 inw. lleldburg heeft 1200, Uni'
rnerstadt 800, Eisfeld 300 inw. Het dorp Lindenau, waarbij de zoutkeet 7'r/ec/r/c/<s-
hall ligt, heeft 600 inw. De stad Saalfeld, in een aangenaam oord, heeft 2 kastee-
len, van welke het eene tot munt dient, fabrieken van verfstoH'en en 4600 inw.
Pössneck heeft 4200, Gnifenthal 1600, Lehesten 1200, Kranichfeld 1600. Kamburg
1700 inw. Het dorp Wallendorf, aan de Lichte, heeft eene porseleinfabriek, en in
de nabijheid van Wöhlsdorf is een ijzeren gedenkteeken voor den daar in 1805
gesneuvelden prins LoDBwtjK van J^ruissen opgerigt.
HET HËRTOODO^ SAHSKU'.ULOBIIRCÏ.GOTHA.
Sedert het vorstendom Lichtenberg aan Pruissen is afgestaan, bestaat Sakscn-
Koburg-Gotha uit het vorstendom Gotha, door het gebied van Pruissen, Schwarz-
burg-Sondershausen, Weimar, Iveurhessen en Meiningen omringd, en het vor-
stendom Koburg, dat door het gebied van Beijeren en Meiningen is ingesloten.
De hertog, Krnst II, die met de overige groothertogelijke en hertogelijke Saksi-
.sche huizen ééne gezamenlijke stem in Ce Duitsche bondsvergadering heeft, regeert
met stenden. De troon is erfelijk in de mannelijke linie. Tot dit huis behooren de
koning van België, de vader des konings van Portugal en de gemaal der ko-
ningin van Engeland.
In Gotha zijn de Instrat en de Gera de voornaamste rivieren; in
Koburg is het de Itz. De gezamenlijke grootte bedraagt 36^ vierk.
mijlen, met 151,000 bewoners, die meest alle de godsdienst
belijden. De grond is deels vlak, deels bergachtig, liet laatste
betreft vooral het zuidelijk gedeelte van het vorstendom Gotha,
■waarin men een groot gedeelte van het Thuringer-woud met deszelfs
hoogste toppen, de Sneeuwherg, de Beerberg (beide van 3130 vpet)
en de Inselberg heeft. Het Tliuringer-woud is over het geheel eene
boschrijke bergketen, die zich van Eisenach in eene zuidoostelijke
rigting, langs de grenzen van de voormalige Oppersaksische en Fran-
kische kreisen, tot aan de grenzen van de vorstendommen Heuss,
in eene lengte van 15 en eene breedte van 1 tot 4 mijlen uitstrekt.
Het zuidoostelijk gedeelte van het gebergte heet het Frank en-woud,
dat het Fichtelgebergte nadert, De producten zijn die, welke
Duitschland in het algemeen uit het dieren- en plantenrijk oplevert,
en daaronder vooral hout, benevens een weinig wijn. Onder het
mineraalrijk komen inzonderheid in aanmerking ijzer en zout. De
fabrieken zijn in het vorstendom Gotha van aanbelang; minder
in de overige deelen des lands. De voornaamste zijn die, Avelke
linnen, wollen, katoen-, staal- en ijzerwaren, glas, porselein, enz.
opleveren.
In het vorstendom Koburg hceft men: Koburg, hoofd- en residentiestad, in
een aangenaam dal aan de Itz, met verscheidene fabrieken, een residentieslot, de
Ehrenburg geheeten, en 10,500 inw. Kleine steden zijn: yi!oc/rtc/i met 1800 cn
Königsberg met 1100 inw.
In het vorstendom Gotha: Gotha, de welgebouwde hoofdstad, was vroeger
de residentie van do Saksen-Gothasche linie, die in 1825 uitgestorven is. Zij
list aan de Leino, heeft een hertogelijk slot, Friedenstein genoemd, met aanzien-
lijke kunstverzamelingen, vele fabrieken, cn 15,000 inw. Even buiten de stad
ligt het fraaije lustpaleis Friedrichsthal, en op eenigcn afstand de 1192 v. hooge