Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
170 EUROPA.
2. Het vorstendom Lübeck, 6J- v. m , met 22,500 bew.
Eutin, stad aan een meer van dezen naam, in een fraai oord, heeft 30UO, het
vlek Schcartau 1400 iuw.
3. Ilet vorstendom Birken feld, ruim 9 v. m., met 33,000 bew.
Birkenjdd, hoofdpl. aan de Nahe, met agaat- en jaspisslijperij en veemarkten,
heeft 2400 inw. Oberstein, aan de zelfde rivier, heeft 2400 inw. en fabrieken van
bijouteriewaren. Vlekken zijn Idar met 1400 en Herrstein met 600 inw.
liirXEltlBIJRO EIV IiI]fIBIJRG.
Zie de Nederlanden.
HET HERTOOnO^tK UTASSAV.
Dit grenst aan de Pruissisclie Rijnprovincie en AVestfalen, liet
landgraafschap Hessen-Homburg, Keurhessen, het groothertogdom
Hessen, waarvan het door den Rijn en den Mein gescheiden is, en
aan het gebied van de vrije stad Frankfort. Het beslaat vierk.
mijlen, en heeft 430,000 bew., deels Pi'otestanten, deels Katholieken
en Joden; de eerste maken echter de meerderheid uit.
Sedert 1816, toen, door het uitsterven van de linie Nassau-Usingen, do bezit-
tingen er van met die van de linie Nassau-Weilburg vereenigd werden, heeft
men maar ée'n hertogdom Nassau, dat uit landen gevormd is, die vroeger Duit-
sche bestanddeelen van het Roomsche rijk waren. Vrij bont is de lijst der lan-
den, uit welke het tegenwoordige hertogdom Nassau is opgerigt, dat met liet
huis Oranje-Nassau is vermaagschapt, en door zijne rijke productiekracht en on-
schatbare minerale bronnen tot de bloeijendste en gezegendste plekjes grond van
Duitschland behoort. De hertog, thans Adolp, regeert met stenden, cn heeft met
Brunswijk éc'ne stem in de Duitsche bondsvergadering.
Wat de erf-opvolging betreft, het tusschen de 2 takken van het huis Nassau
(die van Otto, of het huis Oranje-Nassau in de Nederlanden, en die van Walram,
of Nassau-Weilburg in het hertogdom Nassau) in Ï783 gesloten verdrag van erf-
opvolging bepaalt, dat na het uitsterven van de Ottosche linie het groothertogdom
Luxemburg op de Walramsche linie overgaat, en omgekeerd, na het uitsterven
van de Walramsche linie, het hertogdom Nassau aan de Ottosche linie vervalt.
De voornaamste rivieren zijn: de Rijn^ die hier Clq Laha (met de
Dille en de Aar) ontvangt, en de Mein, die hier de Nidda opneemt.
De grond, over het geheel meer bergachtig dan vlak, is nogtans
zeer welbebouwd en, vruchtbaar. De Rfieingau is eene streek, waar
de voortreffelijkste Rijnwijnen wassen. De Taanns, ook wel het
Bomburger-gehergte genoemd, ten noorden van den Mein en den Rijn,
met den 2650 v. hoogen Feldberg en den 2400 voet hoogen Altkonig,
benevens het Westerwoudtusschen de rivieren de Dille, de Sieg en
de Lahn, maken de twee hoogste gebergten des lands uit.
De voornaamste producten zijn: edele Rijnwynen, uitmuntend
ooft in groote hoeveelheid, vele en gedeeltelijk zeer beroemde mi-
nerale bronnen, enz. De fabrieken zijn niet zeer belangrijk; de
voornaamste zijn ijzersmelterijen, kousen- en flanelweverijen en potte-
bakkerijen. De handel bestaat grootendeels in den uitvoer van
de voortbrengselen des lands.
Wiesbaden, de hoofdstad, in een aangenaam oord, van heuvels en bergen om-
ringd, met beroemde en zeer bezochte warme baden, heeft 1.5,000 inw. Des zo-
mers, in het badsaizoen, kan men de bevolking geiust op 100,000 schatten. Op
den nabijgelegen Geissberg heeft men het hertogelijk instituut voor landbouw-
kundige wetenschappen eu veeartsenijkunde, dat vroeger te Idstein was. Biebe-
rich eu Mosbach, met 3200 inw. zijn twee tot een vlek vereenigde buurschappen.