Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HEÏ KEUliVOttSTENDOM UE33EX. 167
friuiijo gebouwen, tuinen en wandelingen, ligt § uur van Hanau. Bockenheim is eene
fabriekstad met 4500 en Windecken met 1800 inw. Het vlek Beryen, bekend door
den slag van 1759, heeft 2200 inw. De steden Schluchtern met 2300 en Steinau
met 2600 inw. liggen beide aan de Kinzig. Gelnhausen, met 4500 inw., ligt mede
in eene aangename landstreek aan de Kinzig. Salmünster heeft 1600, Soden IIOO
en het vlek Bieber 1050 inw. Birstein, vlek nabij den Vogelsberg, heelt 1200 en
Langenselbold 2700 inw. De stad Wächtersbach met 1300 en het vlek Meerholz met
950 inw., beide nabij de Kinzig, hebben residentiesloten van de vorstelijke linie
Isenburg-Birnsiein en de beide grafelijke liniën Isenburg-Wachiersbaeh en Isen-
burg-Meerholz.
HKT OROOTHERTOGDOmC HESSKIV.
Dit bestaat uit twee afzonderlijke deelen, waarvan het noorde-
lijke grenst aan de Pruissische Rijnprovincie en de provincie AVest-
falen, voorts aan Nassau. Hessen-Homburg, het regtsgebied van
Frankfort en aan Keurhessen. Het zuidelijke deel ligt aan den Mein
en de beide oevers van den Rijn, grenzende voorts aan het gebied
van Frankfort, aan Nassau, Keurhessen, Beijeren, Baden en de Pruis-
sische Rijnprovincie. De oppervlakte bedraagt 152/q^ vierk. mijlen,
en het getal bew. 870,000, van welke verre het grootste helft de
Luthersche, het kleinere de Katholieke godsdienst is toegedaan.
Bovendien zijn er vele Joden, benevens een klein getal Doopsgezinden.
Verworven werd in 1803 Wimpfen, in 1806 de groothertogütQX, in 1815 Rijn-
Hessen. De tegenwoordige groothertog is Lodewijk III, die met stenden re-
geert en, als lid van het Duitsche Bondgenootschap, daarin ée'ne stem heeft. De
troonopvolging is erfelijk in de mannelijke en, na het uitsterven daarvan, ook in
de vrouwelijke linie.
De voornaamste rivieren zijn de Rijn met den Mein en Nahe,
de Nidda en de Lahn^ behalve welke nog de Eder, de Schwalm, de
Ohm, de JFetter, de Horlof en de Nidder hier vloeijen,, De Neckar en de
Fvlda besproeijen het land slechts op eene geringe uitgestrektheid.
De grond is deels vlak, deels bergachtig; vooral zijn de omstre-
ken van den Vogelsberg, in het vorstendom Opperbessen, en van het
Ouden-woud, in het vorstendom Starkenburg, bergachtig. Over het
geheel is niettemin de grond vruchtbaar: inzonderheid is deswege,
alsmede om de voortreffelijke bebouwing, vermaard de Wetterau in
het vorstendom Opperbessen; zoo ook de vlakte van de Bergstrasse,
in het vorstendom Starkenburg, door den ooft- en wijnbouw en de
fraaiheid der landstreek.
De producten zijn de zelfde als in Baden. De industrie be-
staat hoofdzakelijk in het bewerken van vlas en wol; ook de ijzer-
en lederfabrieken zijn niet onbelangrijk.
Het groothertogdom is verdeeld in 3 provinciën.
1. Starkenburg, 54/^ v. m., met 325,000 bew.
Darmstad, de hoofd- en residentiestad, io eene vlakte aan de beek de Darm.
heeft ecn residentieslot, een groot tuighuis, een nieuwen en grooten schouwburg,
andere merkwaardigheden en 34,000 inw. Het dorp Bjessungen, met 3000 inw., kan
men als de voorstad er van aanmerken. Groot-Geran heeft 2100 en Griesheim, het
grootste dorp des lands, met veel handel in artsenijgewassen, 3200 inw. Babenhau-
sen hceït 2000, Dieburg 3700, Hering 500 en Reinheim 1400 inw. Niederramstadf.
met 1400 en Oberramstadt met 2200 inw. zijn groote dorpen. Seligenstadt, aan dc
Mein, heeft 3520 inw. en een voormalig Benedictijner klooster, waar Kmma , dochter
van Karel den Groote, en haar gemaal Eginhard begraven liggen. Sleinheim heeft
1300, Umstadt 2900 inw. Zwingenberg, in een aangenaam oord van de Bergstrasse,
heeft 1500 inw. Eene mijl vau hier'is op den Eclsberg, in l)ct Oden-woud, dc