Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE GROOTIlEUTOGDOMJtEN MECKLENUDRG. 1G5
in 1645.) De haven der stad is aan den mond van do Warnow, in dc Oostzee,
bij het vlek Warnemünde, dat 1800 inw. heeft, onwaar tegenwoordig eene zeebad-
inrigting bestaat. Batzow heeft fabrieken en 4000 imv. IK/sïHrtr, stad aan eene golf
van de Oostzee, is de tweede koopstad des lands, met eene haven en 13,000inw.
II. liet groothertogdora Mecklenbu rg-S tr eli tz, dat 36 vierk,
mijlen oppervlakte heeft, met 100,000 hew,, wordt verdeeld in:
1. het hertogdom Strelitz, oppervl. 29} vierk. mijlen.
2. het prinsdom Ratzeburg, oppervl. 6} vierk. mijlen.
Nieuio-Strel/tzy residentiestad aan het Zirker-meer, in den vorm eener ster ge-
bouwd, heeft een paleis en 8000 inw. Een uur van daar ligt Oud-Slrelitz, met ^u-
brieken, handel en 3500 inw. Niemv-Brandenhurg, cirkelvormig gebouwde stad,
aan de rivier Tolknse, heeft 7500 inw. Ilohenzieritz is een dorp met een herto-
gelijk lustslot. Friedland heeft 5000, Stargard 1400, Woldegk 2000, Fürstenberg
2700, Wesenherg 1400, Mïrow 1600 en SchUnberg 1900 inw. Ratzeburg, aan het meer
van dezen naam, behoort slechts met 400 inw. tot Mecklenburg; het grootste gc-
dcclie is Decnsch, en behoort tot Lauenburg.
IIKT KEVRVORSTEMOOm HESSK^V.
Dit beslaat 175} vierk. mijlen, en eenige stukken er van liggen
afgescheiden van het grootere deel, dat aan Hannover, de Pruissische
provincie Saksen, Saksen-Weimar-Eisenach, Beijeren, het groother-
togdom Hessen, Frankfort, Nassau, Waldeck en de Pruissische pro-
vincie Westfalen grenst. De kleinere, afgescheiden deelen van het
gebied liggen deels aan den Mein en in de nabijheid van den Spes-
sart , deels in het Thuringer-woud, en o^ok voor een gedeelte aan de
Wezer. Het getal bewoners bedraagt 770,000, die grootendeels tot dc
Hervormde kerk behooren; doch er zijn ook Lutherschen, Roomsch-
Katholieken , Doopsgezinden en Joden.
Het landgraafschap Hessen-Kassei verwierf bij den Westfaalsehen vrede do helft
van het graafschap Schaumburg, in 1736 Hanau, en in 1802 den titel van keurvorst;
het werd in 1806 door Napoleon opgeheven, en in 1815 met Fulda weder her-
steld. Fuedekik I was tevens koning van Zweden (in 1720—1751;. Dc troon-op-
volging is erfelijk in de mannelijke linie. De tegenwoordige keurvorst, Fiïedeuik
Willem I, regeert met stenden, en is lid van het Duitsche Eondgcuootsclmp,
waarin hij écne stem heeft.
Do voornaamste rivieren zijn: de Mein met de Kinzig en do
JSJilda, de Fulda met de Eder, de Werra, de Wezer, die uit de ver-
eeniging van de Werra en Fulda ontstaat, met don Dlemel, en de
Lahn met de Ohm.
De grond is" over het geheel meer bergachtig dan vlak; doch
geen der bergen is hooger dan 3000 voet. De hoogste zijn, behalve
den Inselsherg, de Meissner en de Bibrastein, Merkwaardig is de me-
nigte vaii bazaltbergen in het westen van de provincie Fulda; ook
in het noordwesten van de provincie Hanau strekken zich takken
van het even zeer uit bazaltsteen bestaande Vogelsgebergte uit. Het
Habichts-, het Reikhards-woud en de Riedforst zijn boschrijke berg-
rijen in de provincie Nederhessen. Door het Hessische aandeel aan
den Henneberg strekt zich een gedeelte van het Thuringer-woud xiii,
waarvan de Inselsberg slechts gedeeltelijk tot dit land behoort. Het
klimaat is gezond en gematigd, het aangenaamst in dc streken
van den Mein.
De voornaamste voortbrengselen zijn ijzer, zout, houten veel
aardappelen.