Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
hi:t koningrijk saksen. 159
ontbreken er echter geheel. De fabrieken zijn zeer belangrijk; de
voornaamste bestaan in wol-, linnen-, metaal-, en houtwaren; maar
ook de band-, kant-, leder-, porselein-, aardewerk- en pijpenfabrie-
ken, alsmede de vitriool- en andere fabrieken van scheikundigen aard,
buskruidmolens, blaauwverwerijen, stroovlechterijen, boekdrukke-
rijen, enz. zijn meldenswaardig. De handel is uitgebreid.
Volgens de nieuwste organisatie, wordt dit koningrijk verdeeld in
de volgende 4 kreisdirectiën:
1. Kreisdirectie Dresden, 78| v. m., met 620,000 bew.
Dresden, hoofd- en residentiestad, eene der schoonste steden van Duitschland,
ligt aan de beide zijden der Elbe, waarin hier de Weisseritz valt, en heeft over de
Elbe eene fraaije steenen brug met 10 bogen. De stad, die 98,000 inw. telt, heeft
eene beroemde kunstgalerij, en bovendien vele andere verzamelingen van kunst en
wetenschap. Het koninklijk paleis met het groene gewelf, het Japansche paleis,
dc Roomsche kerk, de Lievevrouwekerk, enz., zijn alle uitstekende gebouwen.
Wüsdruf hQQft 2200 inw. (Slag tegen de Pruisen 1745.) Seifersdorf, dorp meteen
kasteel in het bezienswaardige Seifersdorfer dal, waardoor de Röder vloeit, heeft 700,
de stad Dippoldiswalde 2600, Pirna fabrieken, handel en 6500 inw. In de nabijheid
ligt de voormalige bergvesting Sonnenstein. Lauenstein heeft Neu-Geising 700,
Alt-Geising 600, Altenhura, bergstad, nabij de grenzen van Boheme, in een ruw oord,
met tinmijnen, 2100, Glashütte 1100, Dohna 1200, Liehstadt 900, Königstein met
eene er bijliggende vesting, 2100 inw. Wehlen heeft 1000, Berggiesshubel 800,
Jlohntein 1050, Neustad bei Stolpen 2200, Sebnitz 3500, het vlek Lohmen 1100 inw.
Plauen, dorp aan de Weisseritz, is bekend door den schoonen Plauenschen grond,
en heeft belangrijke steenkoolmijnen. Schandau, aan den uitloop der Kir-
nitsch in de Elbe, in de nabijheid van Saksisch Zwitserland, met een mineraal-
bad, heeft 1800 inw. Radeherg heeft 2400, Radeburg 2100, het dorp Groot-
Dohrsdorf Z^ZQO inw. (bijna alle lintwevers). Meissen, stad aan de vereeniging van
de Triebisch en de Meissa met de Elbe, in een aangenaam oord, heeft eene be-
zienswaardige domkerk, eene beroemde porseleinfabriek en 10,000 inw. Hain of
Grossenhain, een der belangrijkste fabrieksteden van Saksen, heeft 7000 inw.
Riesa heeft 2400, Lommarsch 2800 inw. Freiberg, voormalige hoofdstad van de nu
opgeheven kreis van het Ertsgebergte, is eene voorname bergstad aan de Erei-
burger Mulde, en heeft eene beroemde akademie voor mijnwerkers, verscheidene
fabrieken, belangrijke zilvermijnen en 13,000 inw. Tharand, stad aan de wilde
Weisseritz, in een bevallig oord. met een zeer bezocht mineraalbad, eene konink-
lijke akademie voor houtvesterij en 1900 inw. Brand heeft 2500,/Vawe«s^em 1200,
Saida 1250, Seissen 1100 inw.
2, Kreisdirectie Leipzig, 63* v. ra., met 280,000 bew.
Leipzig, welgebouwde hoofdstad en na Dresden de aanzienlijkste stad van Sak-
sen. ligt in eene vruchtbare vlakte, aan de rivieren de Elster, de Pleisse en de
Partha. Zij heeft eene beroemde hoogeschool, vele fabrieken en 70,000inw. Onder
de kerken munt vooral de prachtige St. Nicolaaskerk uit. Leipzig is eene der be-
langrijkste koopsteden van Duitschland, waar jaarlijks drie beroemde missen wor-
den gehouden, en tevens het hoofddepöt van den Duitschen boekhandel. In 1813,
den 16den, löden en 19den Octobcr, werd bij deze stad de groote veldslag ge-
leverd . waardoor voor het eerst de Fransche overmagt vernietigd en de Duitsche
vrijheid herkregen werd. Stötteritz is een groot dorp, met tabaksbouw en 2600
inw. Kleine steden zijn: Taucha met 2100, Mark-Ramstadt met 1100, Liebert-
wolkwitz met 1300 inw. Grimma, aan de Mulde, in een vruchtbaar dal, dat
rondom van bergen omringd is, heeft eene vorstelijke akademie, eene kweek-
school voor onderwijzers, fabrieken van aarden tabakspijpen en stijfsel cn 5500
inw. Würzen, levendige stad, aan eenen arm van de Mulde, die ^ "ur van hier
verwijderd is, heeft 5400 inw. Mxitschen heeft 1700, Dahlen 2300, Strehla 2200,
Oschatz 5500 en Mügeln 2300 inw. Hubertsbui-g, lust- en jagtpaleis op de hoogte
van den Kulmberg, heeft in den zevenjarigen oorlog veel geleden, en is merk-
waardig door den aldaar in 1763 gesloten vrede, die aan gemelden oorlog een einde
maakte. Thans dient het gebouw tot eene landsgevangenis. Döbeln, stad op een
eiland, dat door de Freibergsche Mulde gevormd wordt, heeft 6200 inw. Nossen
heeft 2100, Siebenlehn 1500, Rosswein 5500 inw. Leissnig, op ccnen berg, lang«