Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET KONINGRIJK HANNOVER. 155
Klausthal, belangrijke opene bergstad op eene uitgestrekte bergvlakte van den
Harts, is door eene beek van de zeer nabij gelegen bergstad Cellerfeld afgeschei-
den. Zij Iieeft eene munt en 10,000 inw., die zich met het bergwerk in de nabij
gelegen lood- en zilvermijnen l>ezig houden. Een half uur van de stad heeft men
het Frankenschamer zilverwerk, het voornaamste van den Harts. Cellerfeld, berg-
stad nabij Klausthal, heeft 6000, Andreashenj, eene hoog liggende bergstad met
zeer rijke zilvermijnen en smelterijen, 4500 inw. Altenau aan de Ocker met 1900
en Lauthendal aan de Innerste met 2200 inw., zijn bergsteden met zilver-smel*
lerijen. Grund, bergstad aan het westelijk einde van den Harts, in welker nabij-
heid de met eenen fraaijen ingang versierde opening tot de Georgemijn is, heeft
1600 inw. Königshütte is een der belangrijkste ijzermijnen vau net koningrijk,
nabij Lauterberg aan de Oder gelegen.
HET MOI%lKC>:HIJli WVRTKmnKnO.
Het grenst ten oosten aan Beijeren, ten zuiden aan Beijeren,
het meer van Constans en Baden, ten westen en noorden aan Ba-
den en Beijeren, sluit de vorstendommen Hohenzollern genoegzaam
geheel in, beslaat ruim 354 vierk. mijlen en telt 1,800,000 bewo-
ners, grootendeels Lutherschen; de Katholieken, Hervormden
en Joden maken het overige derde uit.
De graven van Beutelsbach en Wurtemburg (in de 14de eeuw de krijgshaftige
Eberiiard de Schreeuwer) verwierven tijdens den eeuwigen landvrede den hertogs-
tiiel, in de 15de eeuw ook Mümpelgard in Franche-Comté, werden in 1805 keur-
vorsten en in 1805 koningen, eu vergrootten hun gebied in den Franschen tijd tot
meer dan het dubbele. De regeringsvorm is constitutioneel, en de troonopvolging
erfelijk in de mannelijke en vrouwelijke linie. De koning, thans Willi^m I, heeft,
als lid vau het Duitsche Bondgenootschap, daarin éëne stem.
De voornaamste rivieren zijn: 1) de Neckar, de hoofdrivier des
lands, die hier ontspringt, en de Fits., de Rems, de Ems (met de
Nagold), de Kocher en de Jaxt opneemt; 2) de Donau, uit het Zwarte
Woud komende, die hier de Uier ontvangt. De noordelijkste stre-
ken des lands worden door den Tauher aangedaan, zijnde een tak
van de Mein. Behalve een gedeelte van het meer van Constans^ be-
hoort hier ook het Feder-meer,
De grond is meer bergachtig dan vlak. Twee aanzienlijke ge-
bergten, het Zioarie Woud {Schwarzwald) en de yllp^ doorsnijden het
land in vele rigtingen, en vormen een aantal dalen, waaronder het
Neckar-dal een der fraaiste is. Het Zwarte Woud strekt zich in de
westelijke deelen des lands van het zuiden naar het noorden uit, en
reikt ten oosten nagenoeg aan den Alp, die zich in de oostelijke
deelen ter lengte van 12 en met eene breedte van 2 tot 4 mijlen
uitbreidt, eu welks zuidelijkste en hoogste gedeelte de Heuherg is,
ruim 3000 voet hoog.
Het klimaat is over het geheel aangenaam en gezondj slechts
in de hoogere bergstreken heerscht eene strengere lucht.
Wurtemberg behoort tot de vruchtbaarste landen van Duitsch-
land. Voortbrengselen zijn: koren (waaronder veel mais, spelt
cn boekweit), heerlijk ooft, hout, wijn, tuinzaden, zout (thans zelfs
tot uitvoer); voorts sterke veeteelt; ook paardenfokkerij, niet 2 ko-
ninklijke stoeterijen.
Fabriekwezen en handel zijn levendig; de laatste wordt door
de goede wegen, alsmede door den bevaarbaren Neckar, bevorderd.
De Donau wordt bevaarbaar even voor hij het land verlaat.
Het koningrijk wordt verdeeld in de navolgende 4 kreisen:
I