Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET KONINGRIJK UANNOVEll. 153
zeer hooge bergrijen (b. v. de Diester, de Suntel)\ docli vervolgens
daalt de grond zoo zeer af, dat hij eindelijk met dijken tegen over-
stroomingen beveiligd moet woi^den. Deze groote vlakten bestaan
deels uit zeer vruchtbare, vette kleilanden aan de oevers der groote
rivieren of der zee, deels uit hoogere zandgronden, en deels uit
moerassen en heidevelden, onder welke laatste bijzonder de groote
Lunenburger heide en het uitgestrekte Buivels-moeras bekend zijn. Het
klimaat is doorgaans gematigd en gezond, alleen in de laagste
gedeelten wat vochtig, en in de bergstreken eenigzins guur.
De voortbrengselen zijn voornamelijk zilver, lood, ijzer, ook
koper, turf, hout, teer, boekweit, honig, goede paarden, veel gan-
zen, AVestfaalsche hammen, enz.
De hoofdfabrieken bestaan in linnenweverijen en garenspinne-
rijen , vooral in het vorstendom Osnabrück; verder heeft men laken-,
wollen- en katoenweverijen , die echter niet genoegzaam opleveren voor
de behoeften des lands. Van veel belang zijn de fabrieken in delf-
stoffen, alsmede de brandewijn-stokerijen. Aanzienlijk is de handel,
waartoe het land, wegens de nabijheid van twee zeeën en door de
evaarbare rivieren, zoo gunstig gelegen is.
Het koningrijk wordt verdeeld in 6 landdrostschappen en 1 berg-
hoofd man schap. Zij zijn de volgende:
1. Landdrostschap Hannover, 109? v.m., met 300,000 bew.
Hannover, de over ""t geheel welgebouwde hoofdstad van het geheele koningrijk
en residentie des konings, in eene zandige vlakte aan de Leine, heeft een ko-
ninklijk paleis, vele fabrieken en 46,000 inw., die aanzienlijken handel drijven.
Merkwaardig is het "Waterloo-monument, eene zuil van 156 voet hoog, en van
binnen met eenen trap van 190 treden. Herrenliausen, met groote tuinen en be-
zienswaardige waterwerken, en Montbrillant zijn twee koninklijke lustpaleizen, in
de nabijheid van Hannover. Verdere steden zijn: Wanstorf met 2200, Pattensen
met 16no, Neustadt met 1500, Rehhurg, nabij het Steinhuder-meer, met eene ger
zondheidsbron en 1300 inw. Hameien, voorheen eene vesting, met 6500 inw.,
ligt in een fraai oord, aan den uitloop van de Hamel in de VVezer, over welke
eene kettingbrug ligt, heeft scheepvaart en thans ook eenige fabrieken. Het
stadje Bodemeerder heeft 1400, het vlek fSnlzhemmendorf eene zoutkeet en 1200,
de stad Eldagsen 2200, Nienburg^ in eeno vlakte aan de Wezer, tabaksbouw,
scheepvaart cn 5000 inw. Hoya, Liebenau, Bassum, Kruidingen, Stolzenau lichten
zijn vlekken met 1600 a 2I0Ó inw. Diepholz, vlek aan de Hunte, heeft met het
daaraan grenzende vlek WUlenberg 2600 inw.
2. Landdrostschap Ilildesheim, 81J v.m., met 370,000 bew.
Göttingen, hoofdstad aan den voet van den Hainberg en aan een kanaal van dc
Leine, heeft belangrijke wolweverijen, veel linnenhandel, eene beroemde hooge-
school en 13,000 inw. Ilildesheim, ouderwets gebouwde stad, op eenen ongelijken
grond aan de Innerste, hceft een groot krankzinnigenhuis, eene merkwaardige
domkerk, aanzienlijken garen-en linnenhandel, en 16,000 inw. Peina, stad in
een moerassig oord aan de Fuse, waar annzienlijke vee-, vooral paardenmarkten
worden gehouden, beeft 3000 inw. Alfeld heeft 2600, Bockenem 2500, Gronau
1900, Elze 2000, Sarstedt 1500 inw. Salzdetfurt en Salzgitter zijn vlekken met
zouikeeten, en ieder met 1800 inw. Goslar, stad aan de Gose, heeft 7000 inw.,
bierbrouwerijen, branderijen en bergbouw. Nordheim, aan de Ruhme, met tabaks-
bouw, heeft 4800 inw.; in de nabijheid is een zwavelbad. Münden, met 6000
inw., in een diep dal, van boschrijke bergen omringd, aan de zamenvloeijing
van de Fulda en de Werra, die alsdan, vereenigd, den naam van Wezer beko-
men, beeft aanzienlijken handel. Moringen heeft 1500, Dassel 1700, Uslar 2100,
Dransfeld 1500, Hardegsen 1300 inw. Mark Oldendorf, vlek aan de Ilme, heeft
groote linnenbleekerijen en 1500 inw. Eimbeck, stad aan de Ilme, heeft aanzien-
lijke linnenfabricken en 5500 inw. Osterode, aan den voet van den Harts en aan
den Söse, hceft aanzienlijke fabrieken en een groot korenmagazijn, waaruit de