Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
PRUISSEN'.
139
2600 cn MoH-zimjen llOO inw. Oberivesel met 3000 en Boppard met 4000 inw.
zijn steden aan den Kijn, met wijnbouw; de laatste heefi eene koudwaierbad-
inrigting. Simineni heeft 3200, Trarbach, aan de Moezel, in wier omstreken goedo
wijn groeit, 1500, Zeil 2200, Linz 2600 inw. Neuwied, opene en regelmatig ge-
bouwde stad aan den Rijn, met een vorstelijk residentieblot eu vele fabrieken,
heeft 6500 inw. Onder de inwoners heeft men Doopsgezinden, Kwakers cn Hern-
hutters. In de nabijheid ligt het vorstelijk slot Mon repos. Neuwied behoort tot de
vorateüjke landen van Wied, die gedeeltelijk onder het oppergebied van Pruissen
en gedeeltelijk onder dat van Nassau behooren. Vallendar heeft 3200 en Bendorf
2500 inw. Braunfels, residentiestad van den vorst van bolm-Braunfels heeft 1700
inw. Op het slot is een kabinet van oudheden. Ilohensoluis, het residentieslot van deu
vorst von JSolm-lIohensolms, ligt op eenen berg, aan welks voet de stad Wetzlar
ligt, van eene romantische landstreek omringd, aan de vereeniging van de Dill en
de Wetzbach met de Lahn. Zy heeft eene aanzienlijke domkerk en telt 5500 inw.
4. Regerings-district Aken.
Aken, de hoofdstad, heeft een domkerk, waarin in oude tijden de Duitsche
keizers gekroond werden, en beroemde baden. (Vrede 1748; congres ISIS.) Voorts
heeft zij fabrieken van laken cn kasimir, naalden, stoomwerktuigen, cn met het
in de nabijheid gelegen Burtscheid 50,000 inw. Montjoie, in de zoogenaamde Veen,
met 6000, Eupcn aan de Weeze met 14,000 en Duren aan de Roer met 9000 inw.
zijn steden met belangrijke lakenweverijen. Gulik, versterkte stad ann de Roer,
heeft eene citadel en 4500 inw. Stolberg, in een uitgestrekt fraai dal, heeft gewig-
tige lakenweverij cn geelgieterijen, eene groote werktuigfabriek van Cockerill
eene maatschappij voor bergwerkkunde, en 40o0 inw. St. Vith heeft 900 inw. eu
veel handel, eii iMalmedij, stad aan de Warge, met 5000 inw., heeft de voornaam-
kte looijerijen en lederfabrieken van den gcheelen staat.
5. Regerings-district Trier.
Trier, dc hoofdstad, in een bevallig dal aan de Moezel, heeft 20,000 inw., die
handel en scheepvaait drijven. Zij is eene der oudste steden van Duitschland en
bezit vele oudheden. Bernkastel, aan den Moezel, in een van de aaugenaamsto
Moezel-oorden, heeft wijn- en bergbouw en 24,000 inw. Zeltingen, Dusemond en
Piesport zijn vlekken aan de Moezel, waar een der beste Moezelwijnsoorten
wast. Prüm, stad aan de Trum en aau het zuidelijk einde van de öchneitcl,
heeft belangrijke looijerijen en 23,000 inw. Witilich, aan do Lies er, heeft mine-
rale bronnen en 3000 inw. OUweiler, aan de Blies, heeft fabrieken en 3100 inw.
Saarburg met 2100, Merzig met 3509, Saarlouis met 7000 en *Saarór«c^e« met 9000
inw. zijn steden aan de baar: de laatste stad is door eene brug met de tegenoverlig-
gende stad St, Johann verbonden, cn heeft eenige industrie, scheepvaart en handel.
G. Regerings-district Sigmaringen.
Dit bestaat uit de voormalige vorstendommen HohenzoUern-IFechingen
cn ilohenzollern-Sigrnaringen v. m., met 66,000 bew., die groo-
tendeels Roomsch-KathoHek zijn), welke vorstendommen in 1851 aan
Pruissen zijn overgegaan. Zij zijn omringd door het koningrijk Wurtem-
berg en het groothertogdom Baden. Rivieren zijn de/>ona« met de
Lauchart eu de Ablach., en de Neckar met de Eycha en de Starzel. De
grond is bergachtig, maar heeft ook vruchtbare dalen. Graan, vee eu
hout zijn de voornaamste producten. Eigenlijke fabrieken ontbreken.
1. Hohenzollern-Hechingcn heeft 4] vierk. mijl oppervlakte, met 20,000
bew., waarin : llechingen, de voormalige residentiestad, op eenen berg, aan de Star-
zei; zij heeft een nieuw gebouwd slot, een zwavelbad en 3000 inwoners. \ Uur van
daar ligt het slot IfohenzoVern, van waar dit vorstelijke benevens het Branden-
burg-cho huis afkomstig is. Vlekken zijn Burladingen met 1400 en Grosseljingen
met 1600 iuw.
2. Hohenzollern-Sigmaringen beslaat het grootste deel, namelijk 17 v. m.
oppervlakte, met 46 000 bew., waarin: Sigmaringen, stad aan den Donau, bij
welke rivier op eene rots het voormalige residentieslot staat Zij heeft slechts 1600
inw. Krauchenivies, vlek aan de Ablach, met een vorstelijk slot, heeft 800, de
st^di IJaig er loch 1400 inw., waaronder 325 Joden. Andere steden zijn: Troch-
telfuiqen met 1200, Vöhrinqm met 800, Gamertingm met 1000 en Hettingen met
550 inw. Innau, dorp aan de Eyach, heeft eene bezochte minerale bron.
L