Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EUROPA,
Silezië, 741 I V. m., met 3,200,000 bew.
1. Regerings-distriet Breslau.
Breslav y de hoofdstad van Silezië, aan de Oder, is welgebouwd, heeft eene
hoogeschool, vele fabrieken, eene bezienswaardige domkerk, vele aanzienlijke ge-
bouwen, eu, met de militairen, 125,000 inw. (Vrede 1742.) Zij drijft belangrijken
handel, terwijl er jaarlijks 4 zeer bezochte markten en 2 groote wolmarkten ge-
houden worden. Het vlek Dyhernfurt heeft eene Joodsche lettergieterij, een fraai
park en 1500 inw. Mamslau en IVeumarkt, ieder met 4000 inw., hebben de grootste
varkensmarkten der provincie. Kanth heeft 1800, Rcichthal 1400 inw. Het dorp
Beuthen, met 700 inw., is bekend door den slag van 1757. Brieg, welgebouwde
stad aan de Oder, heeft ecn krankzinnigenhuis, lakenweverijen, koophandel, vee-
markten en 13,001) inw, Lö^cen heeft IGOO inw. Ok/au, aan de Oldau, heeft tabaks-
bouw en 6000, Wa7isen 1900, Strehlen 5000 inw. [Vohlan heeft 2500, Winz/g 2200,
Anras 1100, Leuhus 1200, Tschirnau 800, llerrstadt 2400, liandten 1300 en Koben
1300 inw. Guhrau, stad met 4000 iuw., omringd door 82 windmolens, is wegelis
haar tarwemeel vermaard. Oels, aan de Oelsa, heeft 6500 inw. en een uit<rebrcid
gymnasium, Bernstadt heeft 3800, JuUusburg 1000, Jlandsfeld tin Trebnitz
4200 inw. Een bij de laatste stad gelegen voormalig klooster is thans eene katoen-
spinnerij. In eene onderaardsche kapel van de voormalige kloosterkerk vindt men
de Hedwigsbron, naar welke men bedevaarten doet. Medzibor {Mittehcalde) telt
1400 inw. Deze laatste 6 steden behooren tot het vorstendom Oels, dat 31 v.m.
beslaat, 90,000 bew. telt en een eigendom van den hertog van Brunswijk is,
die daarvan jaarlijks 150.000 thaler inkomen heeft. Trachenberge aan de Bartsch,
met 3000 inw. is de hoofdplaats van een vorstendom van gelijken naam, en heeft
een residentieslot van den vorst van Hatzfeld-Schönstein. Bravsnitz, mede tot
dit vorstendom behoorende, heeft 2500 inw. ^]ilitschy levendige stad aan de
Bartsch, heeft een fraai slot van <len graaf van Maltzan cn 2£0ü inw. Wurtemberg
iiceft 2400, Festenberg 2500, Freihan COO en Sulan 800 inw. Keichenbach, aan de
Pellbach, heeft katoenweverijen en 5500 inw. In de nabijheid heeft men de
groote wever&dorpen Langenbielau (het grootste dorp van den staat, met 16,000
inw.), Petersivaldau en Feilau. Unadenfrei is eene kolonie der Hernhutters, met
goede fabrieken en 900 inw. Striegou, aan het Striegauer water, heeft veel handel
cn 5200 inw. (Slag 1745.) AVw/^j/scä heeft 2000, Munsterberg A^OO, Wartha 1100 inw.
Frankenstein y aan de Pausbach, met 6000 inw., verbouwt het fijnste vlas. Reichen-
stein en Silberberg zijn 2 hergsteden met 2000 inw. Sclaceidnitz, versterkte stad
aan de Weistritz, in ccne der bevallightc streken van Silezië, heeft fabrieken,
zeer bezochte markten cn ll.OOO inw. Waldenburg, frnai gebouwde stad, met
linnenhandel, heeft SOt'O, Xobten 2200 inw. Freiburg, met het slot i^iirs/ens^cm in dc
nabijheid, telt 3U00, Gollenberg 2600 en Friedland' \inw. liet dorp Altwasser
en het vlek Charloitehrunn hebben beide gezondheidsbronnen. Glatz, ver.-terkte
fabriekstad, aan de Neisse, heeft 10,000 inw. Landeck, opene stad aan de Biela,
heeft beroemde warme baden en 1€00 inw. Reineiz, aan de Weistritz, met eene
badinrigting, heeft 2400 inw In de nabijheid zyn de beroenide Seefelden, een
ruim 20i:0 voet hooggelegen dal. Zeicm heeft 1400, Wünschelburg \^00, Mittelwalde
1800 en Wilhelmsthal 600 inw. Neurode, aan de Walditz, heeft lakenweverijen en
5500 inw. AlbendorfU eene beroemde bedevaartsplaats met 1200 inw.
2. Regerings-distriet Liegnitz.
Liegnitz, hoofdstad, aan dc zamenvloeijing van de Katzbach en het Schwarz-
ivasser, heeft eene nnlitaire school, fabiieken, vele warmoezierderijen en 15,000
inw. Het dorp WahlstaLt, in de nabijheid, bekend zoo door den veldslag tegen
de Mongolen, 9 April 1241, als door de overwinning der Pruisen op de Pran-
schen in 1813, aan dc Ivatzbach in de nabijheid, heeft eene inrigting voor kadet-
ten. Goldberg, stad aan de Katzbach, heeft vele lakenweverijen cn 7000 inw.
Farchwitz heelt 1300, Hainau 4000 inw. Greifenberg, aan de Quei, heeft 2800 inw.
en aanzienlijke linnenweverijen. Bunzluu, aan den Bober, heeft vele pottebakke-
rijen, een beroemd weeshuis, eene kweekschool voor schoolonderwijzers en 650») inw.
Naumburg heeft 1800 en Friedenberg 2200 inxv. 6^roo;-6-7o<7aM, versterkte stad aau
de Oder, heeft handel, scheepvaart cn 15,600 inw. Het stadje Folkivitz, met
weverijen, heeft 1700 en Löu-enberg, aan den Bober, 4500 inw. Het dorp Neu-
land, met beroemde gipsgroevcn, een kasteel en 600 inw., is de hoofdplaats
der heerlijkheid van gelijken naam, welke de graaf van Nassau (voorbeen VVil-
i.km 1, koning der ^'ederlanden) voor zijne tweede gemalin, de gravin Henriette
d'Oulthkmont, a!s weduwegoed gekocht heeft. Verdere steden zijn: Liebenthal
met i'OO. Lohn met 1000, Lüben met 4000, Sprot/au met 4200, Frimkenau met