Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
OOSTENRIJK. 125
Deze provincie bestaat uit G palatinaten: Agram, Warasdïn, Fiume,
Kreutz ^ Esseg en Fosega,
Kroatië. — Agram, de hoofdstad, op eene hoogte, in de nabijheid van de
Sau, heeft levendigen handel, eene rijks-akademie en 15,000 inw. Warasdin, ver-
sterkte, welgebouwde stad aan de Drau, heeft 10,000 inw. JisseJc, sterke vesting
in een moerassig, ongezond oord, heeft 14,000inw. Karlstadt, aan de Kulpa, met
eene vesting en levendigen handel, heeft 5500 inw. Fiume (spr. Fjoeme), vrije
koopstad, met 12,000 inw., ligt aan eene bogt van de Adriatische zee, de golf
van Quarnaro geheeten, in eene smalle vlakte. Zij heeft eene haven en drijft leven-
digen handel. Buccari heeft 2500, Kreutz 3500, Kopreimtz 3«00, Legrad 2400 inw.
Slavonië. — Esseg, de hoofdst. en sterke vesting, heeft veel liandel en nij-
verheid, en 15,000 inw. Vlekken zijn: Veröcze of Weroicitz met 5000, Vukovar
met 5500, Deakovar met 3000 inw. liet stadje Fosega heeft 2500 en het vlek
Barnvar 3500 inw.
20. Transsylvanië of Zevenbergen.
Transsylvania is land aan gene zijde der hosscken; in het Ilongaarsch of Ma-
gyarsch heet bet Erdêly Orszag (d. i. Boschland). Bij Zevenbergen moet men niet
aan zeven hoogten, maar aan burgen, d.i. afgesloten plaatsen, denken. (*) Dit
land draagt zijnen naam dan ook naar 7 door muren oniringdo steden, llerman-
stadt, Klausenburg, Kronstadt, Bistritz, Mediasch, Mühlenbach en Schiizburg.
In 1002 was Zevenbergen door Magyaren bezet; bestanddeel van Hongarije, door
een wojwod geregeerd, tot 152G. Zelfstandig vorstendom 1526 — 1699. Iu dit laatste
jaar stond vorst Michael Apaffi II land en waardigheid, tegen een jaargeld, aan
keizer Lkopold I af, en de Borte erkende de regten van Oostenrijk over Zeven-
bergen. Erfvorstendom 1722. Grootvorstendom 1765. Geheel van Hongarije geschei-
den kroonlaud sedert 1849. Opheffing der Zevenbergsche Militaire Grenzen 1851.
Dit is liet oostelijkste land van den geheelen Oostenrijkschen staat,
en aan alle zijden door bergen omringd, Avelke eene voortzetting van
de Karpaten zijn. liet is van alle Europische landen het rijkste aan
goud, hetwelk vooral de westelijke grensgebergten opleveren. De
rivieren alhier zijn de Szamos, de Maros en de Aluta. In het mid-
den is de grond vruchtbaar. Zevenbergen is verdeeld in 5 ki^eisen:
IJermannstadt ^ Karlshurg^ Klausenbnrg, Deés en Maros-Vasarhebj.
1. llermannstndt, de hoofdstad, in eene vlakte aan de Zibin, hceft fabrieken,
wetenschappelijke inrigtingen en 20,000 inw. ISchäsburg heeft 75,000, Jl/et/Zas 6500,
Mühlenbach .5000, Elisabethstadt 4000 iuw., van de laatste stad meest Armeniërs.
Kronstadt, de grootste stad en de voornaamste fabriek- en koopstad van Zeven-
bergen, ligt aan den voet van eenen steilen berg, in een dal, 126 mijlen van
Weenen, en heeft 36,000 inw. Het vlek Zeiden oi Sclavarzhurg heeft 4000 en de
stad Bistritz 7000 inw.
2. Karlsbur^, stad en vesting, tegen eene hoogte en aan dc Moras gelegen,
heeft 12,000 inw. Vlekken zijn: Broos met 4000, Zalathna met merkwaardige
goudmijnen en 5500. Nagu-Ag met 5000, Kórös-Banya met 2300, Fogaras met
2500, Balasfalva of Blasendorf m^i 4000 inw.
3. Klausenburg, aan den voet van eenen hoogen berg, in een fraai dal, aan den
kleinen Szamos, heeft verscheidene aanzienlijke gebouwen en 26,000 inw. Verdere
vlekken zijn: Altenburg met 4000, Szilagy-iSomlyo of Schomelmorkt , Zilah
of Walsenberg met 9000, Thorda of Thorenburg met 8000, .
4. Deés heeft 5500, Szamos Ujvar oï Armenierstadt AOOO, Kaprik Baw/a inw.
5. Maros-Vasarheh/ of Neumarkt heeft 9000, SzekelyUdvarhely 6000, Szekely
Keresztor 4800, Kezdy Vasarhely 5000 en Gyorgyö-Szent-Miklós 5000 iuw.
21. De Militaire Grenzen.
Hieronder verstaat men de landstreek, die zich langs de geheele
Ilongaarsche en Zevenbergsche grenzen uitstrekt, zoo verre zij na-
melijk Turkije aandoet.
Het ontstaan van de Militaire Grenzen dagteekent van dc löde eeuw. Ferdi-
nand I (1521—1564) stond de voor dc Turken vlugtende Serben, Kroaten en Ro-
(*) Bergen = Insluiten, afperken. Berg of Bergen in Koningsberg (in Pruissen), Bergen-op-
Zoom , enz. meet men op de zelfde wyze \ei-klaren.