Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
OOSTENRIJK. 119
1. Lemherij, dc hoofdstad van Galicië, van bergen omringd, aan de rivier
rdtcw, heeft eene hoogeschool, belangrijken handel en 84,000 inw. Winnikiy
vlek nabij Lemberg, met '2200 inw., heeft eeno groote keizerlijke tabaksfabriek.
Urodek heeft 6500 inw. Einsiedel is een groot dorp, dat alleen door Mennonieten
wordt bewoond. Sambor heeft 10,000, Starasol , Drohobycz (spr. Drohobit.sj)
12,000, Sanok 3000, Przemysl (spr. Pcrzjemisl) 10,000, Jaroslaw, we gebouwde stad
aan dc rivier San, aanzienlijke lakenfabrieken en wasbleekerijen en 9000 inw. Ja-
tvorow lieeft 5000, 'Aolkiew (snr. Zolkjev) 4300, Lubaczow (spr. Loebatsjov) 3300,
Sokal 3100, Belz 2000 inw. Èrody, de voornaamste koopstad in Galicië, nabij de
Russische grenzen, heeft 40,000 inw., meerendeels Joden. Zloczoio (spr. Zlotsjov)
heeft 7000, Busk 4000, Bobrka 3000 en Stry 3000 inw.
2. Krakau y aan den Weichsel, stapelplaats van Hongarije, Siberië en Galicië, heeft
cenc hoogeschool cn 45,000 inw. (Vroeger was zij de krooningstad der Poolsche
koningen. Krakau was in 1846 het brandpunt der Poolsche woelingen. Hare zelf-
standigheid in dat jaar vernietigd.) Chrzanoio (spr. Cherzjanov) heeft 1000, Noioayora
800, Wadoivice 3000, Myslenieze (spr. Mislenietsje) 2500 inw. Biala, welgebouwde
opene stad, die door een riviertje van deu zelfden naam van de Silezische stad
Bielitz gescheiden is. heeft lakenfabrieken en 5000 inw. Bochnia, digt bij de
Kaba, heeft een steenzoutwerk en 7000 inw. Zywiec (spr. Ziv-jets) heeft 3500,
Kenty 4500, Auschwitz {Oswieczini) 3000, Andrychoio 1200, Wieliczka, met 7000
inw., is beroemd wegens hare groote steenzoutmijnen, die zich verre onder de
aarde uitstrekken. Podyorze heeft 2000, Nieuw-Sandecz 6500, Nowytarg {Nieuw-
markt) 4000, Oud-Sandecz 3600, Jaslo 2500, Buhla 2800, Krosno 5000, Gorlice of
Görlitz 3000, Parnoio 3500 inw. Rzeszow (spr. Erzjesjov) heeft 7500 inw., meest
handeldrijvende Joden. Lancut (spr. Lantsoet) heeft 2600 en Lezaysk 3300 inw.
3. Stanislaivow, in eene vlakte tusschen twee armen van de Bistriza, heeft met dc
uitgestrekte voorsteden 12,000 inw. Andere steden en vlekken ziju; J/ar/a;w/)o/met
1200, Halicz (spr. Halietsj) met 3000, Kolomea met 14,000, SniatynmQi 9000, Kuty
met 4500, Belechow met 2400, Brzezany (spr. Berzjezanje) met 5000, Ilohalyn mét
3000, Tarnopol met 17,000, Oud^ en Nieuw-Sbaraz m^t 7000, Trembowla met 4000,
Czortkow (spr. Tsjortkov) met 5000 cn Zalesczyki (spr. Zalestsjikki) met 600Ü iuw.
13. De Bukowina.
Een bergachtig, boschrijk en zeer merkwaardig land.
Het behoorde tot 1777 aan Turkije, en werd daarna bij Oostenrijk ingelijfd.
Czernowitz met 21,000 en Suczaiva met 6500 inw., twee steden aan den Proet,
drijven levendigen handel. Sereth, met 4500 inw., is de oudste stad des lands.
Het vlek Radautz, met keizerlijke stoeterijen, heeft 5000 inw.
14. Dalmatië.
Dit is een bergachtig, smal kustland, dat zich langs do Adriati-
sche zee uitstrekt, en op twee plaatsen zelfs door Turksch gebied
wordt afgebroken. Do DInarische Alpen, die er doorheen loopen, ver-
heffen zich tot 7000 voet. De laurier en de mirt groeijen hier reeds
in het wild, en in de oudheid, toen het land meer gecultiveerd was,
gaf Diocletianus er de voorkeur aan boven het geprezene Italië. De
tegenwoordige bewoners zijn Slaven, flink van voorkomen, maar van
geringe geestbeschaving, en verschillen in hartstogtelijkheid en onge-
bondenheid weinig van hunne zuidelijke naburen, de Montenegrijnen.
Het land kwam in 1105 onder Hongaarsche, later onder Venetiaanache heer-
schappij, nog later onder Napoleon, en in 1814 onder Oostenrijk. Kagusa was
tot 1807 eene kleine republiek, onder bescherming van Napels, cn deelde sedert
Napoleon's tijd het lot van Dalmatië.
Zara, versterkte hoofdstad op eene landtong, met eene haven, heeft 8000 inw.
Sebenico, stad aan de rivier Kerka en eenen zeeboezem, heeft 5000 inw. Knin
heeft 1200, Trau, op ecn door kunst vervaardigd eiland, 3000, Jl/flcarsca 1800 inw.
Spalafro, havenstad op een schiereiland, heeft 9000 inw. .,4^«i/ssa heeft 1800, 5car-
aona 1200, Caitaro, havenstad, 2200 i^iw. Rayusa, versterkte hoofdstad van ccne
voormalige republiek van den zelfden naam, aan den voet van eenen berg cn op een
schiereiland van dc Adriatische zee, met cenc haven cn zeehandel, heeft 6000inw.