Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
108 europa;
en Visceglia niet 17,000 inw. zijn belangrijk door olijf bouw en handel. Monopoli,
met 18,000 inw., heeft eene haven en in rotsen gehouwen woningen.
15. ïerra d' Otranto, 135| v. m., met 430,000 bew. — Lecce (spr. Letsje),
fraaije stad in een welbebouwd oord, heeft 22,000 inw. Otranto heeft 3000 inw.
Gallipoli, versterkte zee- en koopstad, op een schiereiland aan de golf van Ta-
rente, met 12,000 inw., heeft eene haven, en was voorheen bloeijender dan thans.
Nardo heeft 9000 inw. Tarento of Tarente heeft 26,000 en Briadisi 600 inw. Uit
een in de nabijheid gelegen meer trekt men zout.
B. Landen aan gene zijde der zeeêngte, of het
eiland Sicilië.
Het eiland Sicilië, dat een onregelmatigen driehoek vormt, be-
slaat, met de daartoe behoorende kleine eilanden, 498 v. ra., bevat
352 steden, 54 vlekken en 110 dorpen, en heeft 2,300,000 bewo-
ners. De Apennijnen, van Calabrië afkomende, loopen over dit
eiland voort, en verdeelen zich hier in twee armen, waarvan de
eene naar het westen, de andere naar het zuiden loopt. De Etna
behoort niet tot deze bergketen, maar verheft zich geheel op zich-
zelven. Dit eiland is tegenwoordig in zeven vals (intendantschappen,
eigenlijk valleijen) verdeeld:
1. Val di Palermo, 93|. v. m., met 560,000 bew. — Palermo, de prachtige
hoofdstad van het eiland, aan eenen kleinen zeeboezem, heeft eene hoogeschool,
eene haven en 180,000 inw., die vrij belangrijken handel drijven. Monreale, met
15,000 inw., heeft dc fraaiste hoofdkerk van het eiland. Termini, met 10,000 inw.,
heeft beroemde baden.
2. Val di Messina, 65| v. m., met 398,000 bew. — Messina, stad aan dc
straat van dezen naam, heeft eene haven, eene hoogeschool, en 80,000 inwo-
ners, die sterken handel drijven. In 1783 werd bijna de geheele stad door eene
aardbeving vernield. Taormina, met 5000 inw., heeft de bekoorlijkste ligging op
het geheele eiland, en is vooral merkwaardig omdat zij (80 j. vóór Chr.) do
langste belegering tegen de Saracenen heeft uitgehouden. Castro reah heeft 15,000
Qnliandazzo 14,000 inw. — Hieronder behooren de Liparische eilanden, met
15,000 bew., waarvan Lipari, door 15,000 zielen bewoond, het grootste an Strom-
holi slechts een vuurspuwende berg is.
3. Val di Catania, 83J v. m., met 420,000 bew. — Catania, fraaije stad aan
den voet van den Etna en aan de zee, heeft eene hoogeschool, belangrijke zgde-
fabrieken, aanzienlijken handel en 60,000 inw. Caltagirone heeft 22,000, Paterno
10,000, Nicosia 12,000, Mascali 14,000 en Aci reale 20,000 inw.
4. Val di Girgenti, 65 v. m., met 261,000 bew. — Girgenti (spr. Dzjier-
dzjenti), havenstad met 16,000 inw., ligt op eenen berg, nabij de zee. In de
nabijheid ziet men de ruïnen van de groote, oude stad Agrigentum. 5c/acca heeft
15,000 inw. — Hiertoe behoort het slechts 9 m. van Afrika verwijderd, door 7000
zielen bewoond, en aan wijn, rozijnen en vijgen rijke eiland Pantalaria.
5. Val di Noto of Siragossa, 70 v. m., met 259,000 bew. — Siragossa,
op een eiland tusschen twee baaijen, met 10,000 inw., was in ouden tijd eene
der grootste steden, onder den naam vanSyracuse, die 1 mill.inw.had. De tegen-
woordige stad is geheel vervallen; de vele ruïnen herinneren aan de vroegere groot-
heid en maken een pijnlijken indruk. Hier woonde Arcbimedbs. Modica, met
27,000 inw., heeft katoenbouw en sterke veeteelt. Spaccafoma heeft 8000, Noto
11,000, Ragusa 21,000 inw. en sterken wolhandel. Vittoria en Agosta hebben ieder
10,000 inw.
6. Val di Trapani, 64^ v.m., met 210,000 bew, Trapani, versterkte stad op
een schiereiland en eene hooge rots, in een onvruchtbaar oord, heeft eene haven,
zoutwerken, belangrijke tonijn* en koraalvisscherij en 25,000 inw. Giuliano, op-
den berg van dien naam, heeft 2000, Alcamo 17,000 en Cctstel Vetrano 15,000 inw.
Marsala, met 25,000 inw., is beroemd door haren wijn en zeezoutkeeten. Mazzara
heeft 9000 inw. — Hierbij behooren de 3 Egadische eilanden, Levanso,
Favtgnana en Maretino, waarvan het laatste tot staatsgevangenis dient.
7. Val di Caltanisetta, 56^ v. m., met 192,000 bew. — Caltanisetta heeft
17,000, Castro-Giovanni 15,000 inw., en de rijkste zwavelmijnen van Europa,
AUmta heeft 12,000, Terra 7iova 9200, Cannicatti 18,000 en Piazza 14,000 inw.