Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 EUROPA.
Het koningrijk Napels wordt begrensd door den Kerkelijken Staat,
de Adriatische, de Ionische en de Middellandsche zee. Het eiland
Sicilië is van het vaste land of het koningrijk Napels gescheiden
door de straat vanMessina, eene zeeëngte van eene halve mijl breed,
waarin men de SajUa en Charyhdis heeft. Er zijn slechts weinig-
beteekenende kustrivieren, waarvan in Napels de Gariyliano en de
Volturno de meest bekende zijn. Het meer van Celano is 5J uur
lang en 3 breed.
De grond is meerendeels van vulkanischen aard en zeer vrucht-
baar. Door Napels loopt het Apennijnsche gebergte, waarvan hier de
Monte Corno of Gran Sasso en de Belino de hoogste toppen zijn. De
vuurspuwende berg Vesuvius, met twee spitsen, staat op zichzelven;
zijn benedengedeelte is zeer wel bebouwd. Ook door het eiland
Sicilië loopt eene bergketen, die aan de kusten in onderscheidene
voorgebergten eindigt. De hoogste berg van het geheele eiland is
de op zichzelven staande Etna of Monte Gibello, mede een vuurspu-
wende berg, welks omtrek aan den voet wel 20 mijlen bedraagt, en
die door zijne uitbarstingen somtijds verschrikkelijke verwoestingen
aanrigt.
Het klimaat is zeer warm en de winter hier genoegzaam on-
bekend. De hitte wordt echter door de zee- en berglucht gema-
tigd. De dikwijls voorkomende sirocco-wind en vulkanische uitbar-
stingen zijn zoo vele onaangenaamheden van dit klimaat.
Deze landen zijn buitengemeen vruchtbaar. Onder de produc-
ten onderscheiden zich saffraan, katoen, kurk, zoethout, heer-
lijke olijfolie, voortreffelijke wijn, aluin, salpeter, zwavel, vitriool,
steen- en zeezout, marmer, albast, porphyr, jaspis, lava, puim-
steen, gezondheidsbronnen, enz. ^
De industrie staat in Napels op beteren voet dan op Sicilië,
maar is toch niet zoo bloeijend, dat men het buitenland ontberen
kan. De handel bepaalt zich alleen tot de voortbrengselen des
lands, en is minder aanzienlijk, dan men van de gunstige ligging
zou verwachten.
Het rijk wordt verdeeld in de landen aan deze en die aan gene
zijde der zeeëngte.
A. Landen aan deze zijde der zeeëngte, of het
koningrijk Napels.
Zij beslaan ruim 1535 v.m., tellen ruim 6,900,000 bew., en be-
vatten de volgende 15 provinciën:
1. Napels, 18 v. m., met 861,000 bew. — Napels, de hoofdstad des rijks, de
grootste stad van Italië en eene der grootsten van Europa, heeft eene uitstekend
fraaije ligging aan de Golf van Napels. Zij heeft eene haven, ruim honderd ker-
ken, eene menigte heerlijke paleizen, fabrieken, eene hoogeschool, een beroemd
museum, dat de oudheden van Herculaneum bevat, en 420,000 inwonefs. In den
omtrek van Napels vindt men: de grot vau FosUippo, een hol, op eene kunstige
wijze in eene rots uitgehouwen; het meer Agnano, met de zweetbaden van St.
Germano; de Hondsgrot, welker uitdampingen doodelijk zijn; en de Solfatara,
een dal, waarvan de grond warm is, en waaruit somtijds zwaveldampen en damp-
zuilen opstijgen, Foriici, vlek aan zee, heelt een prachtig koninklijk paleis. In de
omstreek daarvan ontdekte men sinds 1711 de steden Herculaneum Qn Fompeji,(i\Q
in het jaar 79 na Chr. door aardbevingen cn vulkanische aschregens bedolven
zijn. Sedert eerstgemeld jaar heeft men cr eene menigte merkwaardige Ko-
meinsche oudheden opgedolven, en daaruit te Napels het bovengenoemd museum