Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ITALlë. 105
inw. (Geb. Rossini.) Fano lieeft 18.000 inw. Sinigaglia (spr. Simgalja), aan de
Adriatische «ee en aan de Misa, heeft eene haven en zeer bezochte jaarmarkt en
10,000 inw. (Geb. Catalani.)
11. Del. Macerata. Macerata heeft eene universiteit en 16,000 inw. Lareto ,
met 8000 inw., aan dc Adriatische zee, is bekend wegens het Casa Santa of
Heilige Huis, waarnaar zich vele bedevaartgangers begeven. Fabriano heeft 8000
inw. Tolentinoj met 1600 inw., is bekend door den vrede van 1797 en door den
slag van 1815, waarbij Mdrat, koning van Napels, zijnen troon verloor.
12. Del. Ferm o. Fermo heeft eene haven en 15,000 inw.
13. Del. Ascoli. Ascoli, aan de grenzen van Napels, heeft 10,000 inw.
14. Del. Camerino. Camerino heeft eene universiteit en 8000 inw.
15. Del. Perugia. Perugia (spr. Peroedzja), tusschen den Tiber en het La^o
di Perugia, heeft eene hoogeschool en 20,000, Foligno 12,000, u4.sswe 4000, CUa
di Castello 6000 en Nocera 2000 inw.
16. Del. Spoleto. Spoleio, aan den voet der Apennijnen, heeft eene merk-
waardige waterleiding en 10,000 inw Term' heeft 10,000 inw.j drie uren vandaar
is de heerlijke waterval van den Velino, 2000 voet hoog. Nami telt 3000 inw.
17. Uel. Rieti. Rieti heeft belangrijke industrie en 12,000, Magliano 5000 inw.
18. Del. Veile tri. Velietri heeft vele oudheden en 10,000 inw. Terracina, met
5000 inw., nabij de Pontijnsche moerassen, wordt voor eene der ongezondste ste-
den op aarde gehouden.
19. Del. Frosinone. Frosinone, aan do Cosa, heeft 6000 inw.
20. Del. Benevento. Benevento, met 14,000 zielen, omringd door het grond-
gebied van den koning der beide Siciliën, was voorheen de hoofdstad van een
hertogdom.
VIII. DE REPUBLIEK SAN MARINO.
Deze kleine republiek (IJ vierk. ra.) wordt geheel door den Ker-
kdijken Staat ingesloten, en heeft 8000 bew., die van olijven-en ooft-
boomteelt bestaan. Men heeft er geen handel, geen industrie, geen
hospitaal, geen boekdrukkerij en geen straatverlichting. De staat
heeft 1 stad en 4 dorpen.
Het stadje San Marino, de hoofdplaats, op eenen hoogen berg, heeft 690 inw.
en is slechts voor voetgangers toegankelijk. Borgo, dorp aan den voet van dien
berg, met 6000 inw., is de woonplaats van de voornaamste burgers der republiek.
IX. HET KONINGRIJK DER BEIDE SlCILlëN.
Dit bestaat uit het koningrijk Napels en het eiland Sicilië,
benevens eenige kleine daarbij behoorende eilanden, beslaat 2033
v. m., en telt ruim 9,200,000 zielen, die bijna alle de Koomsch-
Katholieke godsdienst belijden.
Het koningrijk Napels werd in de Ilde eeuw door de Noormannen gesticht en
in 1130 met Sicilië verbonden (koningrijk der beide Siciliën). Nadat Kakel van
Anjou in 1266 Manfred bij Benevento en in 1268 Konradyn, den laatsten Ho-
henstaufen, bij Tagliacozzo overwonnen had, rukte in 1282 het eiland Sicilië
door den Siciliaanschen vesper zich van zijne heerschappij los, en koos Peter III
van Aragonië, gemaal eener Hohenstaufensche prinses, tot vorst. In 1442 kwam
ook Napels aan Aragonië, daar het huis Anjou uitstierf. In 1713 kwam Napels
aan Oostenrijk; in 1720 ook Sicilië (dat sedert 1713 bij Savoye was geweest), en
in 1734 kwamen beide weder, door verovering, aan een Spaanschen infant. In
Napoleon's tijd regeerde eerst Joseph Bonaparte, en vervolgens Mürat (doch
niet uver Sicilië), en in 1835 werd het Spaansch-Bourbonsche huis weder hersteld.
Ferdinand II regeert sedert 1830, en schonk in 1848 eene constitutie. Sicilië in
opstand 1848, doch bedwongen 1849. Het rijk is eene volstrekt onbepaalde mon-
archie, en de troon erfelijk in de mannelijke en vrouwelyke linie. De tegenwoor-
dige koning, Ferdinand II, heeft den titel van Koning der beide Siciliën, koning
van Jerusalem, infant van Spanje y hertog van Parma, Piacenza, Castro euz., eii
erf-groothertog van Toscane.