Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ITALIC. 103-
sels oplevert en een aangenaam klimaat heeft. De Maremma, tus-
schen Pisa en Sïena, is het meest woeste en ongezondste deel des
lands.
Toscane kwara in 1531 aan het geslacht van Medicis, in 1737 onder Oosten-
rijksche regenten. In 1801 was het een koningrijk Jletrurië. Van lüOö tot 1614
behoorde het onder Frankrijk. Leopold II regeert sedert 1824. Lucca werd in 1847
met Toscane vereenigd. De groothertog schonk in het begin van 1848 aan zijn land
eene vrijzinnige staatsregeling, en ondersteunde den opstand tegen Oostenrijk.
De staat wordt verdeeld in 6 provinciën of prefecturen: Flo-
rence, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo en Grosseto.
1. Florence. Florence [Firenze), de hoofd- en residentiestad, in een bevallig
oord aan den Arno, heeft 3^ uur in omtrek, eene hoogeschool, vele zeer prach-
tige paleizen en 116,000 inw. Tot de merkwaardigste gebouwen behooren de
domkerk, de kerk ü Battisterio, het paleis Pitti (het gewone verblijf des groot-
hertogs), het oude paleis, benevens de galerij, waarin eene beroemde verzameling
van oudheden geplaatst is, enz. In de nabijheid liggen de lustpaleizen Poggio
imperiale en Pratolino. Het stadje Fiesole is merkwaardig door zijne oudheid.
2. Lucca. Lucca heeft zijde- en katoenfabrieken, was vroeger de hertogelijke
residentie, en telt 25,000 inw.
3. Pisa. Pisa, groote, maar slecht bevolkte stad, In eene vlakte aan den Arno,
telde vroeger 150,000, thans slechts 25,000 zielen. Zij heeft goede fabrieken, eene
hoogeschool en den vermaarden hangenden toren. Drie uren van de stad vindt
men de beroemde Pisasche baden, die sterk bezocht worden. Livorno , vrij regel-
matig gebouwde, bloeijende koopstad aan zee, heeft koraalfabrieken , twee havens
cn 80,000 inw.. die uitgebreiden handel drijven.
4. Siena. Siena, in eene fraaije landstreek, op drie heuvels gebouwd, heeft
eene hoogeschool, eene bezienswaardige domkerk en 19,000 inw.
5. Arezzo. Arezzo, heeft 10,000 inw. (Geb. Petrarca.) Chiazi heeft 2000 inw.
6. Grossetto. Grossetto, eene stad, in welker nabijheid veel zeezout gewon-
nen wordt, heeft 2000 inw. — Elba, eiland nabij de Toscaansche kust, van
welke het door het kanaal van Piombino is afgescheiden, beslaat 5 v. m., cn telt,
met de nabij liggende kleine eilandjes, 20,000 zielen. Het levert veel ö^er op, en
is vooral bekend door het verblijf van Napoleon, van 4 Mei 1814 tot 26 Fe-
bruarij 1815. De hoofdstad, met 4000 inw., heet Porto Ferrajo.
VII. DE KERKELIJKE STAAT.
Deze ligt tusschen het Lombardijsch-Venetiaansch kouingrijk,
Módena, Toscane, Napels, de Toscaansche en de Adriatische zee,
beslaat 748 vierk.'mijlen, en telt 3,110,000 bew. Behalve de Po,
aan de noordelijke grenzen, is de Tiber de voornaamste rivier. In
do zuidelijke streken des lands vindt men de Pontijnsche j/ioerassen,
wier droogmaking men reeds vele malen beproefd heeft. De grond,
die grootendeels zeer vruchtbaar is, wordt, van het noorden naar
het zuiden, van de Apennijnen doorsneden, en zou een veel ruimer
overvloed van producten opleveren, indien de vlijt der bewoners
grooter waro. Ook de industrie en de handel dezes lands zijn
slechts middelmatig.
Deze staat ontstond in de 8ste eeuw, en was van 1809 tot 1814 eene Fransche
provincie. Het bestuur staat onder den Paus, die tevens algemeen opperhoofd
is van de Iloomsch-Katholieke kerk, en uit en door de kardinalen wordt gekozen.
Pius IX regeert sedert 1846. Opstand 1848; gedempt 1849.
Volgens een edict van 22 Nov.*1850, is de Kerkelijke Staat ad-
ministratief verdeeld in decomarca (het regtsgebied) van Rome, waar-
toe de delegatiên of provinciën Civita Vecckia, Viterbo eu Orvieto be-
hooren, in welke de hooge iwlitie, de verdeeling der troepen, enz.,