Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
102 EüitoPA,
uitsterven van dit geslacht kwam het land .aan een Spaanschen (Botirbonsclicn)
infant, Carlos, en nadat het van 1735 tot 1748 Oostenrijksch was geweest, aan
een anderen Spaanschen infant, Philips, wiens huis thans weder regeert. In 1815
tovam het (behalve het stadje Guastalla, dat aan Modena verviel] aan de aarts-
hertogin Maria Loüisa van Oostenrijk, tweede gemalin van Napoleon, tot aan
haar overlijden in 1847, toen zij werd opgevolgd door Karel Lodewijk van Bour-
bon, die kort te voren het hertogdom Lucca aan Toscane had afgestaan. Deze
hertog in Maart 1854 te Parma op de publieke straat vermoord zijnde, werd door
zijne weduwe tot souverein verklaard zijn zesjarige zoon Robert, gedurende wiens
minderjarigheid zij zelve als regentes en voogdes den staat bestuurt.
Dit hertogdom is verdeeld in 4 districten: Parma, Borgo San
Donino, Bor go Taro en Piacenza.
Parma, de hoofdstad, in eene schoone vlakte aan het riviertje Parma, heeft
vele aanzienlijke gebouwen, eenen zeer grooten schouwburg, eene groote boek-
drukkerij cn 40,000 inw. De hoogeschool is voor eenigen tijd opgeheven. Het
stadje Colorno, medo aan de Parma, te midden van fraaije lusthoven, telt 2000
inw. Piacenza, in eene vruchtbare vlakte nabij den Po, heeft 30,000,
6000 inw.
V. HET HERTOGDOM MODENA MET M A S S A-C A K R A li A.
Dit insgelijks vrnchtbai'e land wordt begrensd door Parraa, deu
Po, den Kerkdijken Staat, Toscane, Lucca, de Middellandsche zee
en Genua, beslaat het 100 vierk. mijlen, en telt ruim G00,000 bew.
Do 7 districten of provinciën, waarin het verdeeld is, zijn: Mo-
dena, lieggio, Guastalla, Frignano, Garfagnana, Massa-
Carrara en Lunigiana.
Dc eerste hertog van Modena (1452) was uit het huis Este. De laatste van
dit huis verloor zijn land aan de Franschen, en stond zijne aanspraken af aan
een Oostenrijkschen hertog, zijnen schoonzoon: van daar heerscht in Modena se-
dert 1814 een Oostenrijksch huis. Frans IV regeert sedert 1814. Mddena is se-
dert 1829 met Massa-Carrara vereenigd. Opstand 1848; gedempt 1849.
Módena, met 31,000 inw., is de welgebouwde hoofdstad, aan een kanaal, tus-
schen de rivieren Panaro en Secchio, in eene aangename vlakte. Er is een prach-
tig hertogelijk paleis en eene hoogeschool. C<7r/u'heeft 6500, Mirandola 6000, Fi-
nale 6000 en Sassuolo 3000 inw. liegyio (spr. liedzjo), met 20,000.inw., ligt in een
bekoorlijk oord aan het kanaal Tassoni, dat uit den C^rostolo is geleid. Correggio,
met 5000 inw., is merkwaardig als geboorteplaats van den beroemden schilder van
dien naam. Novellara heeft 4000, Brescello 2000 inw. H^t dorpje Canossa heeft
geschiedkundige vermaardheid, doordien in de middeleeuwen verscheidene hoog-
geplaatste personen in een daarbij gelegen burg eene wijkplaats zochten. De vlek-
ken Pavullo, Frignano, AuUas, Fosdinovo en Fivizzano hebben ieder 2000 inw. De
stad Massa heeft 7000, en Carrara, op een berg, voortreffelijke marmergroeven,
en 8000, het stadje Guastalla 3100 inw.
VL HET GROOTHERTOGDOM TOSCANE MET LUCCA.
Door den afstand van het hertogdom Lucca aart den groothertog
van Toscane, vormen deze beide staten sedert 1847 één rijk, gren-
zende aan de Middellandsche zee, die hier den naam van Tyrrheen-
sche of Toscaansche zee draagt, en voorts aan Modena eu den Kei-ke-
lijken Staat. Het beslaat 402 vierk. mijlen, en telt 1,818,000 zielen.
De Apennijnen, die zich aan de noord- en oostzijde uitstrekken,
verspreiden eenige takken door dit land, dat over het geheel zeer
vruchtbaar en Avelbebouwd is, de meeste Italiaansche voortbreng-