Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
îTAliië. 99
De thans regerende konmg, Victor Emmanuel II, draagt den titel van ko-
nifuj van Sardinië, Cyprus en Jerusalem, hertog van Savoye, Genua enz. Zijn
vader, Kauel Albert, heeft aan zijne onderdanen in 1848 eene vrijzinnige staats-
regeling gegeven, en zich aan het hoofd der beweging gesteld, die ten doel had
Italië te bevrijden van de Oostenrijksche heerschappij. De troonopvolging
is erfelijk in de mannelijke linie.
Rivieren zijn: de Po met de Stura en den Tessino^ de Var, die
in do IMiddellandsclie zee vloeit, benevens de Isere, den Are en de
Arve., takken der Rhône. Het meer van Geneve ligt aan de noor-
der, het Lago maggiore aan de ooster grenzen.
Dc bodem is bergachtig, ofschoon er in het midden en oosten
van het vaste land vruchtbare vlakten zijn, door den Po met zijne
takken bespoeld. In het westen en noorden van het vaste land
heeft men: de Lepontische, de Grajische, de Pennijnsche en de
Cottische Alpen ; in het zuiden de Zee-Alpen, waarvan de Apen-
nijnen eene oostelijke voortzetting zijn, terwijl men het gebergte
van Corsica en Sardinië een zuidelijken tak er van kan noemen.
Opmerking verdienen: de Mont-blanc, in het noorden van Piemont,
als de hoogste berg van Europa (14,764 voet), de Mont-Rosa^ hoog
14,222, de Simplon en de Mont-Cenis, met passen of bergwegen,
die de gemeenschap uitmaken tusschen Zwitserland en Frankrijk.
Het klimaat is gematigd en aangenaam; in Savoye evenwel ru-
wer en kouder. De handel bepaalt zich voornamelijk tot Genua.
A^oorhoen bestond het vaste land uit het hertogdom Savoije, het
hertogdom Piemont, het graafschap Nizza, het hertogdom Genua,
waarbij nog het eiland Sardinië als vijfde gewest kwam. Thans
is het rijk verdeeld in 14 divisiën of generaal-intendantschappen,
die wederom te zamen 50 provinciën uitmaken.
Op het vaste land heeft men:
L Divisie Turin. (Met 3 prov.: Turin, Fineroio^ Susa.)
Turin, met 135,000 inw., een der schoonste steden van Europa, hoofdstad van
den staat en residentie des konings, heeft eene universiteit en vele andere we-
tenschappelijke inrigtingen. In de nabijheid ligt het Iraaije lustpaleis La Veneria,
waarbij een vlek met ruim 7<>00 inw. Agite, vlek met 3400 inw., heeft mede een
lustslot des konings. Rivoli heeft 5000 inw. en een koninklijk paleis, waar de
vorst een gedeelte des jaars zijn verblijf neemt. Pignerol of PHnerolo, aan de Li-
mara, heeft 14,000 inw. Andere merkwaardige plaatsen zijn: Carignano met
7000, ^armagnola met 13,000, Chieri met 14,000, Chivasso met 5500, Susa met
6000 inw.
2. Divisie'Cuneo. (Met 4 prov.: Cuneoy Alba,
Mo7idovi, Saluzzo.)
Cuneo of Coni, stad en weleer beroemde vesting, heeft fabrieken, handel en
20,000 inw. Uusca heeft 9000 inw. cn heerlijk albast; de omstreek wordt het
paradijs van Piemont genoemd. Alba heeft 10,000, Bra, met veel industrie en han-
del, 12,000, Mondovi 18,000 en üaluzzo 15,000 inw,
3. Divisie Alessandria. (Met 5 prov.; Alessandria^ Asti,
Tortona, BogherUy Bobhio.)
Alessandria, sterke vesting, heeft met het regtsgebied 40,000 inw. Het gehucht
Marengo is beroemd door den slag van 14 Junij 1804. Asti heeft 25,000, Tortona
11,000, Boghera 12,00, Bobbio 4000 inw.
4. Divisie Ivrea. (Met 2 prov.: Ivrea en Aostaj)
Ivrea, aan de Dora, heeft cenc citadel en 8000 inw. Aosta heeft vele Romeiu-
sclic gedenkteekenen cn 7000 iuw. Cormaggiore (spr. Kormadzjóre), hoog gelegen