Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 EUROPA.
Ennenda, nabij deLintb, beeft veel handel en industrie en 2200, het vlek «ScAtfcrn-
den, eene garenfabriek en 2300 inw. liet dorp Ltnthdal heeft 1000, de handel-
en fabriekpl. Mollis 2000 inw. Merkwaardig is het Klönthal, eene bekoorlijke
vallei, die zich aan den voet van den Glarnisch vier uren ver uitstrekt. liet vlek
Näfels heeft 1800 inw. (Slag 1388.) Wallis is een vlek met 2600 inw. Het dorp
Elm is merkwaardig wegens het zich in de nabijheid bevindende Martinsloch, door
hetwelk de zon jaarlyks tweemaal (in Maart en Sept.) den dorpstoren beschijnt.
8. Zug, ruim 4 v. ra., met 18,000 bew,, alle Katholiek.
Zug, hoofdst., in een aangenaam oord, aan het Zuger-meer en aan den voet
van den Zuger-berg, heeft 3400 inw. liet dorp Walchiveilt met 1100 inw., ligt
te midden van kastanjeboomen.
9. Freiburg, ruim 26 v. m., met 100,000 bew., bijna
Katholiek.
Freiburg, hoofdst. en zetel van den bisschop van Lausanne en Genève, met 9000
inw., aan de Saane, is gedeeltelijk in een dal, gedeeltelijk aan de afhelling van
rotsen gebouwd, welke door eene merkwaardige kettingbrug verbonden zijn. Do
bt. Nicolaaskerk heeft den hoogsten toren in Zwitserland. Een uur van hier is
het Magdalena-hol, eene merkwaardige rotswoning, met kerk, keuken, kelder,
enz. Murten {Morat), stad in eene aangename streek, aan het meer van dien
naam, met 1800 inw., is beroemd wegens den slag van 1476. Op het slagveld is
eene piramide opgerigt, ter gedachtenis van de overwinning der Zwitsers op de
Bourgondiërs. Greyerz (Gruyèce), met 8000 inw., is wegens zijne kaas beroemd.
Romont, met 1400 inw., heeft beroemde paardenmarkten. Estavayer ot' Stäjis,
fraai stadje aan het meer van Neufchatel, heeft 1400 inw. Het dorp Charmay,
met beroemde kaasmakerijen, is de hoofdpl. van een 10 uren lang bergdal.
10. Solothurn, 12 v. m., met 70,000 bew., grootendeels
Katholiek.
Solothurn, welgebouwde hoofdst., aan den voet van het Juragebergte en aan do
Aar, heeft S.ÏOO inw. Olten heeft 1600, het ylckBalstall^ met fabrieken, 1100 inw.
11. Bazel, 8| v. m. met 78,000 bew., bijna ^ Hervormd,
de overigen Katholiek.
Sedert 1832 bestaat dit kanton uit 2 van elkander onafhankelyko
vrijstaten, namelijk Bazd-stad met 30,000 en Bazel-land met 48,000
bewoners.
Bazel, de hoofdst., ligt in een schoon oord aan den Kijn. Aan den anderen
oever der rivier ligt Klein-Bazel. Er zijn belangrijke fabrieken, vooral in zijde,
lint en papier; ook is er eene hoogeschool. Hier was de eerste boekdrukkerij
van Zwitserland, waar o. a. de werken van Erasmus gedrukt zijn. De 27,000 inw.
drijven den aanmerkelijksten handel van Zwitserland, en houden eene vermaarde
jaarmarkt. — Liestall, de hoofdplaats van Bazel-land, heeft ruim 3000 inw.
12. Schafhausen, SJ- v. m,, met 36,000 bew., grooten-
deels Hervormd.
Schafhausen, hoofdst., met 8000 inw., ligt aan den regteroever van den Rijn. Een
vierde mijl van daar, bij het Zurichsche kasteel Laufen, is de vermaarde water-
val van den Rijn, van 60 tot 30 voet hoog. Stein, aan den Eijn. heeft met zijne
voorstad 1500 inw. Van de vlekken Milchingen en Unterhallan, beide met wijn-
bouw, heeft het eerste 1400 en het andere 2è00 inw.
13. Appenzell, 11 v. m., met bew.
Ook dit kanton vormt twee vrijstaten: Appenzell Binnen-Ehoxlen
met 11,500 bew., alle Katholiek, en Appenzell Buiten-Rhoden, met
44,000 bew., alle Hervormd.
Appenzell, met 2500 inw., de hoofdplaats van Binnen-Rhoden, in een hoog,
aangenaam dal aan de Sitter, is grootendeels van hout gebouwd. Herisau, met
8500 inw., is een fraai vlek met belangrijken handel en aanzienlijke fabrieken. —
Trogen, met 2500 inw., is de hoofdpl. van Buiten-Rhoden.