Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
ZWiTSEKLANU. 91
Zurich, heeft weverijen, lakenfabVieken, eene der grootste looijevijen in Zwitser-
land, en 6()UU inw. Het dorp Cappel is merkwaardig door den veldslag in 1531,
waarbij Zwingli sneuvelde, voor wien hier een gedenkteeken is opgerigt. Kusa-
nacht en Stüfa zijn fraaije dorpen aan het meer van Zurich, het eerste met we-
verijen en 2500, het laatste met een bad en 3S00 inw. IJorgen en Jl/chtenschceil
zijn fraaije en levendige vlekken aan het zelfde meer, het eerste met 6000, het
laatste met 3300 inw.
2. Bern, 120| v.m., met 460,000 bew., waaronder 404,000
Hervormd, 54,000 Katholiek, en de overige Joden.
de welgebouwde hoofdstad, op eene hoogte, wordt aan drie zijdendoor
de Aar omspoeld. Men heeft er fabrieken, eene hoogeschool, een doofstommen-
instituut, levendigen handel en 27,000 inw. Aarberg, op eene rots in dc Aar, heeft
1(»U0, Nidauy aan het Bieler-meer, 600, Krlach mede 600, Burgdorf^ aan de Em-
men, 3700, Buren, aan dc Aar, 1200, Unterseen, aan de Aar, 1400 inw. Thm,
zeer bekoorlijk gelegen aan de Aar, heeft 5000 inw. Het dorp Lauterbrunnen ligt
in het merkwaardige dal van Lauterbrunnen , waar de Staubbach is. Grindehvald,
dorp in het dal van dien naam, wordt om zijne ijsvelden zeer bezocht. Nabij
het dorp Meirmgen is de prachtige waterval van dc Reichenbach. . Pruntrvt {Por*
rentrmf), aan de Alleine, heeft 3000, Neustadt [Neuvevilh)\^()(i inw. Biel {Bienne),
met 3500 inw., ligt aan het meer van gelijken naam, waarin het St, Pieiers-
eiland, eens door Kousseaü bewoond. St, Ursanne heeft ruim 700, Belemont 16.50
cn Laufen 1200 inw. Interlaken, voormalig klooster, thans dorp en zetel van
een ambt, heeft 1100 inw. Het Emmen- en het ilaslidal zijn twee der beziens-
waardigste Zwitsersche dalen.
3. Lucern, v.m., met 133,000 bew., grootendeels Ka-
tholiek.
Lucern, tegen eene hoogte aangebouwd, waar dc Reuss, uit het Vlerwald-
stiidter-meer valt, drijft veel handel, heeft schoone kunst- en naturalien-verza-
melingen, en 10,000 inw. In de nabijheid verheft zich de hooge Pilatus-b^rg',
Ook heeft men er een merkwaardig gedenkteeken, in 1821 opgerigt, ter eere van
de Zwitsers, die in 1702, te Parijs, bij de verdediging van Lodewijk XVI ge-
sneuveld zijn. Sempach, bekend door den slag van 1386, beeft 1100 inw. Sursee
Iteeft 1700 en Willisau 1250 inw. Het dorp Entlibuch ligt in het dal van gelijken
naam, dat 11 uren lang is, en welks bewoners alle Alpenherders zijn.
4. Uri,.19| V.m., met 14,500 bew., alle Katholiek.
Altorf, hoofdpl. met 1900 inw. Burlen, dorp met 1200 inw., wordt als de ge-
boortepl. van Tell opgegeven, Andennatt, vlek met 1500 inw., is beroemd door
den Gotthardsweg met de Duivelsbrug,
5. Schwyz, 16 v.m., met 45,000 bew., alle Katholiek.
Schrgz, hoofdst. aan den voet van den Hakkenberg, welks hooge rotstoppen de
Myten genoemd worden, heeft 5500 inw. Kussnacht, v^elgebouwd vlek met 2800
inw., ligt aan den voet van den wegens het uitzigt veelbezochten, 5723 voet hoo-
gen Rigi (j&XiT. Riedzji) en het Vierwaldstadtermeer, waar, in den zoogenaamden
hollen iceg, volgens de overlevering, de landvoogd Gesler door Teli. gedood
werd. Einsiedeln, vlek in een oord, van hooge bergen omringd, nabij de Sihl,
heeft eene vermaarde Benedictijner abdij, waarheen zich vele bedevaartgangers
begeven. Ilet vlek Gersau, aan den voet van den Rigi, heeft 160Ó inw.
6. Unterwaldeii, 121 v.m., met 25,500 bew., alle Katholiek.
Dit kanton vormt 2 onafhankelijke vrijstaten, Oh- of Boven-
Walden met 14,000 en N^id- of Beneden-Walden met 11,500 bew.
Samen, met 4000 inw., is dc hoofdst. van Obwalden. A'crm^, vlek met 3000inw.,
is fieroemd wegens zijne jaarlijksche gymnastische spelen [das Zicirnjfest), —Stanz,
met 3500 inw., is de hoofdpl. van Nidwalden.
7. Glarus, 13 v.m., met 30,500 bew., waarvan ruim 26,000
Hervormd en de overige Katholiek.
Glarus, hoofdpl. aan dc Linth, te midden van kale rotsen cn nabij de Glar-
nisch, heelt indiciuic- cn andere fabrieken, handel cn 5000 inw. Het iraaijo dorp