Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
86 EUROPA.
(le eitaclül 1830.) Mechehn, welgebouwde stad aan de Dyle, met 25,000 inw., is be-
roemd wegens hare kanifabrieken en bezienswaardige Domkerk. Het stadje Sont-
vliet en het fort en vlekie7Zo, beide aan de Sehelde,,hebben ieder ruim 1000 inw.
Lier [Lierre) heeft eene kweekschool'voor schoolonderwijzers, beroemde bierbrou-
werijen en 14,000 inw. Herrentlials heeft 3000, en Turnhout, met katoenfabrieken,
12,500inw. (Slag 1597.) Het vlek Boom, met steenbakkerijen en graanhandel, heeft
4500, het dorp Contiyh, in.de nabijheid er van, 3000 en het vlek Gheel, met een gek-
kenhuis, 7000 inw. Het stsiCi^Q Hoogstraten heeft een bedelaarsgesticht en 1500 inw.
3. Oost-Vlaanderen, 541 y.ni. met 790,000 bew.
Gent, de hoofdst., aan de Schelde cn Lys, die, met eenigo andere riviertjes
en grachten, 26 eilandjes vormen, waarop de stad is gebouwd, heeft eene uni-
versiteit, aanzienlijke fabrieken, vooral van katoen, belangrijken handel, vele
bloemkweekerijen, en 120,000inw. Deynse heeft 4000, Oudenaerde versterkte stad,
door do Schelde omringd, lijnwaadfabrieken en 6000 inw., (slag 1707), Renaix of
Ronse heeft hoedenfabrieken en 14,000, Grammont of Geraertshergen 7500 inw. en
tabaksbouw. Aalst [Alost), aan den bevaarbaren Dender, heeft veel handel en
15,000, Dendermonde, fabrieken en 6000 inw. Voorts hebben de vlekken RupeU
monde 2500, Hamme 8500, LoJceren 17,000, St. Nicolaes 21,000, Beveren 5500^
Eekloo 9000 en Zele 11,000 inw., alle met handel en industrie.
4. West-Ylaanderen, 59 v. m., met 638,000 bew.
Brugge, de hoofdst., aan verscheidene kanalen, drijft veel handel, heeft voor-
name "fabrieken en 52,000 inw. Ostende, versterkte zeestad aan deNoordzee, heeft
eene haven, een zeer bezocht zeebad, aanzienlijken handeren 16,000 inw. (Inge-
nomen 1604.) Niemcpoort, insgelijks versterkte zeeplaats, aan den mond der Yperie
en deNoordzee, 3000 inw. (Slag 1600.) Yperen, versterkte en welgebouwde stad
aan de Yperie, heeft kant- en andere fabrieken en 16,000 inw. Kortrijk [Courtray),
stad aan dc Lys, met voortreffelijke linnenbleekerijen en bovendien de zetel van
de fraaiste linnenweverijen, heeft 20,000 inw. Het vlek Thielt heeft 12,000 inw.
Verdere steden zijn: Furnes met 4500, Dixmuiden met 3200, Commines, half tot
Frankrijk behoorende, voor het Belgische gedeelte met 2800, Menin, versterkte
stad, 7600, Wenvich 5600, Wm-neton 6000, Rotders of Romselaer, 10,000 inw.
5. Henegouwen, G8 r. m., met 760,000 bew.
Bergen [Mons), de hoofdst., op eene hoogte en aan de Trouille gelegen, heeft
28,000 inw. Charleroi, vesting aan de Sambre, heeft ijzerfabrieken en 6000 inw.
Een half uur van daar ligt het gehucht Couillet, met 8 ijzersmelterijen, waar 16
a 18,000 lieden werken. Hoornik [Tournay)^ versterkte stad aan de Schelde en
eene der levendigste fabriekplaatsen van België, heeft 30,000 inw. Ath heeft 8000.
Lessines 6000, Permvel 7000 inw. en alle lijnwaadfabrieken. Verdere fabrieksteden
zijn Fontaine VEvêque met 3000, Braine Ie Comte met 5000, Soignies met 6500,
Chimajf met 3000, Beaumont met 3000, Thuin met 4000 cn Éinche met 5000 inw.
Het vlek Jemappe, met 3000 inw., is bekend door den slag van 1792.
6. Namen, 67 v. m., met 284,000 bew.
Namen (Namur), de hoofdst. en tevens eene vesting, in een dal aan de zamen-
vloeijing van de Sambre en de Maas, heeft eene sterke citadel en 24,000 inw.
(Ingenomen 1695.) Men vervaardigt hier vele metaalwaren. Binant, met mar-
mergroeven, heofV eene citadel en 5200 inw. Bouvignes heeft 8000. Ardenne fa-
brieken en 4800, Gemhloux 1800, Rochofort 1200, Florennes 1100, Mariënhurg 600
en Philippeville ijzermijnen in den omtrek cn 1500 inw. Het dorp Han, aan dc
Lcsse, is merkwaardig wegens eene groote grot met stalactieten.
7. Luik, 53 v. m., met 490,000 bew.
De hoofdstad is I^uik [Liége), in een dal, aan de zamenvloeijing van dc ÏMaas
met do Ourthe, tusschen twee bergen. Zij is, over het geheel, niet fraai ge-
bouwd, heeft eene hoogeschool, eene geschutgieterij, metaal-, geweer- cn andere
fabrieken, sterken handel, bijzonder in steenkolen, en 86,000 inw. Een uur van
daar, aan do Vesdrc, ligt het dorp Clumdfontaine^ met warme baden. Seraing,
groot dorp iu de nabijheid van Luik, vooral merkwaardig door zijne uitge-
breide ijzer- en ijzeren-werktuigfabrieken, heeft 11,000 inw. Spa, fraaije stad
in een wild en ruw oord, heeft beroemde en bezochte gezondheidsbronnen. Dc
3200 inw. houden zich inzonderheid bezig met het vervaardigen van gelakt hout-
werk. aan de AVcze, heeft 20,000 inw. en lakenfabrieken. Limburg, o]>