Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84 EUROPA.
233,000, Tirnate met 90,000, Banda met 6100, een deel van Timor
met 1,850,000 bew.
2'. In Afrika: eenige bezittingen op de kust van Guinea, met
100,000 bew.
3°. In Amerika, onder den naam van West-Indie: de kolonie 5'un-
name, op het vaste land, met 64,300, benevens de eilanden Curaqao.
Aruba, Bonaire, St. Eustatius, Saba en een gedeelte van het eiland
St. Martin, met 37,000 bew.
4'. In Australië: een gedeelte van Nieuw-Guinea (het landschap
Merkus-oord), met 200,000 bew.
De gezamenlijke koloniën beslaan nagenoeg 32,253 vierkante mij-
len (daaronder begrepen de gedeelten, welke het gebied van inland-
sche vorsten uitmaken, die van het Nederlandsehe gouvernement
afhankelijk zijn), en tellen, buiten de rijken, die niet onder direct
beheer van de Nederlanden staan, bijna 16 millioen bew.
BEIiQXE.
Dit koningrijk, in 1830 gevormd, toen het zich van de noorde-
lijke Nederlanden heeft afgescheiden, bevat de voormalige Oosten-
rijksche Nederlanden (die, benevens het vroegere bisdom Luik en
eenige kleine plaatsen, in 1815 door Frankrijk zijn afgestaan), of da
zuidelijke provinciën van het in zoo even genoemd jaar opgerigte
honingrijk der Nederlanden (met uitzondering van Nederlandsch
Limburg en het groothertogdom Luxemburg), en grenst derhalve
ten noorden aan de tegenwoordige Nederlanden, ten oosten aan Ne-
derlandsch Limburg en Duitschland, ten zuiden aan Nederlandsch
Luxemburg en Frankrijk, en ten westen aan de Noordzee. De
grootte bedraagt ruim 536 vierk. mijlen. liet aantal bewoners
beloopt 4,600,000.
De hoofdrivieren zijn: V. De Maas, die, als een bevaarbaro
stroom uit Frankrijk komende, hier de Sainbre en Ourthe opneemt;
en 2°. de Schelde, insgelijks uit Frankrijk komende, en waarin de
Lys, Bender en Rvpel uitloopen, welke laatste uit eene vereeniging
van de Dyle en de groote en kleine Nethe ontstaat. Beide hoofdri-
vieren nemen hare rigting naar de Nederlanden, Het westelijk ge-
deelte des lands heeft vele kanalen.
De grond van België is grootendeels eene vlakte, en wordt in
het westen zelfs zoo laag, dat duinen en dijken het land tegen over-
strooming moeten beveiligen. Een gedeelte dezer vlakte heeft eenen
zeer vetten, vruchtbaren grond, hoofdzakelijk Vlaanderen en Ant-
werpen; in andere deelen vindt men ook zandgrond, heiden en
moerassen, onder welke laatste vooral de Peel in aanmerking komt,
een groot moeras, dat, uit Noord-Braband komende, zich in de
provincie Limburg uitbreidt en eene der akeligste streken van Bel-
gië vormt. De zuidelijke provinciën zijn heuvelig en bergachtig,
vooral die, welke van de Ardennen doorsneden zijn. Het klimaat,
in het algemeen gematigd, is in de lage en moerassige streken voch-
tig en veranderlijk, in de hooger gelegene provinciën frisch en ge-
zond , doch eenigzins ruw in de Ardennen.
Onder de producten van België, dat over het geheel welbe-
bouwd is, vooral in het TFaes/a«d (eene streek in West-Vlaandei-en),
I'
dt