Boekgegevens
Titel: Aperçu de la grammaire Hollandaise
Auteur: Eys, W.J. van
Uitgave: La Haye: Martinus Nijhoff, 1890
[S.l.]: Zuid-Hollandsche boek- en handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203760
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aperçu de la grammaire Hollandaise
Vorige scan Volgende scanScanned page
G3
minnekozen? Heidaar jongen ! waarom trek je je pan-
conlerlleurettes? EIi ia garçon! pourquoi tires tu ton pan-
talon verkeerd aan ?
talon de travers à ?
Och! zei Petrus, de knorrigheid van gisteren weer
Ah! dit Pierre la mauvaise humeur de hier de nouveau
opvattende. ^Bchei er uit met die gekheid. Ik bedank
reprenant. cCesse de cela avec cette bêtise. Je remercie
om door jou geplaagd te worden,
pour par toi taquiné être.
Jongen! zei ik, dat versta je verkeerd. Ik plaag je
Garçon ! dis je, cela comprends tu de travers. Je taquine toi
niet, ik vraag of je niet wilt minnekozen?
pas, je demande si tu ne pas veux conter fleurettes?
Minnekozen hernam hij, met een schuinschen hlik vol
Conter fleurettes, reprit il avec un de travers regard plein
gramschap van onder zijn hril, en lippen dik van
colère de dessons sa lunette et lèvres grosses de
toorn; minnekoos jij zelf.
colère; conte fleurettes toi même.
Met plaisir, heste vrind! maar de meisjes willen
Avec plaisir meilleur ami! mais les filles veulent
mij niet hebhen. Ik ben te leelijk,
moi pas avoir. Je suis trop laid.
Je kent mooi genoeg praten, Mijnheer, zei Pieter,
Tu peux beau assez parler, Monsieur dit Pierre,
met de tanden op elkaar en bevende van haat.
avec les dents sur l'un l'autre et tremblant de haine.
Ja, andu'oordde ik lachende, maar ik geloof toch
Oui, répondais je riant, mais je crois pourtant
wel dat jij heter kunt minnekozen!
bien que tu mieux sais conter fleurettes!
Er kwam geen andwoord, Pieter haastte zich schrikkelijk
Y venait pas réponse. Pierre dépéchait se terriblement
met kleeden,^ en liep de trappen af.
avec vêtir et marchait des escaliers descendant.