Boekgegevens
Titel: Aperçu de la grammaire Hollandaise
Auteur: Eys, W.J. van
Uitgave: La Haye: Martinus Nijhoff, 1890
[S.l.]: Zuid-Hollandsche boek- en handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203760
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aperçu de la grammaire Hollandaise
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
onze mama niet geworden? Mama kan toch niet
notre maman pas devenue? Maman peut pourtant ne pas
helpen dat papa liever haar heeft ^ dan een huishoudster,
aider que papa plutôt elle a que une ménagère.
Best mogelijk. Maar ik wou dan liever een huis-
Très bien possible. Mais je voulais alors plutót une mé-
houdster.
n a gère.
iVw, een huishoudster is ook niet alles.
Maintenant une ménagère est aussi pas tout.
Toch liever een huishoudster dan een stiefmoeder.
Pourtant plutôt une ménagère que une belle-mère.
Dus keuvelden^ onder het naar bed gaan^ twee meisjes
Ainsi bavardaient, sous le vers lit aller, deux filles
van twaalf en veertien jaren. Zij waren de oudsten van
de douze et quatorze ans. Elles étaient les aînées de
een zes- of zevental halve weezen jongens en meisjes
un six ou sept nombre demi orphelins, garçons et filles
door elkaar^ over wie Anna, de oudste ran allen^ zoo
par l'un l'autre sur qui Anna la aînée de tous, si
goed zij kon toezicht hield. Twee jaren geleden was
bien elle pouvait surveillance tenait. Deux années passéés était
de moeder komen te vallen; een voormalige dienstbode
la mère venir à tomber; une d'autrefois domestique
was over de huishouding gesteld geworden^ oneerlijkheid
était sur le ménage placé devenu, malhonnêteté
î, . en nalatigheid hadden hare verwijdering noodzakelijk
^ . et négligence avaient son éloignement nécessaire
gemaakt, de handelszaken van de^i vader gedoogden
fait, les commerce-affaires de Ie père permettaient
niet dat hij zelf de verzorging van alles op zich nam]
;'} pas que il même le soin de tout sur soi prit
' Y afkeer van bezoldigde huishoudsters, half juffrouwen,
répugnance des salariées ménagères, moitié demoiselles
half dienstbaren, had hem naar een tweede huwelijk
moitié domestiques, avait lui vers un second mariage