Boekgegevens
Titel: Aperçu de la grammaire Hollandaise
Auteur: Eys, W.J. van
Uitgave: La Haye: Martinus Nijhoff, 1890
[S.l.]: Zuid-Hollandsche boek- en handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203760
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aperçu de la grammaire Hollandaise
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Infinitif.
Indicatif.
Présent. Part. passé. Présent. Imparfait.
ramper kruipen gekropen ik kruip ik kroop
kwijten gekweten ik kwijt ik kweet
laisser laten gelaten ik laat ik liet
lire lezen gelezen ik lees ik las
être couché liggen gelegen ik lig ik lag
souffrir lijden geleden ik lijd ik leed
ressembler lijken geleken ik lijk ik leek
marcher loopen geloopen ik loop ik liep
sonner luiden gel ooien ik luid ik looi ')
fermer les yeux luiken geloken ik luik ik look
traire melken gemolken ik melk ik molk
mesurer meten gemeten ik meet ik mat
éviter mijden gesmeden ik mijd ik meed
prendre nemen genomen ik neem ik nam
incliner nijgen genegen ik nijg ik neeg
pincer nijpen genepen ik nijp ik neep
siffler pijpen gepepen ik pijp ik peep
trier pluizen geplozen ik pluis ik ploos
louer prijzen geprezen ik prijs ik prees
devenir raden geraden ik raad ik ried =')
aller en voi-
ture rijden gereden ik rijd ik reed
enfiler rijgen geregen ik rijg ik reeg
déchirer rijten gereten ik rijt ik reet
râper rijven gereven lik rijf ik reef
s'élever rijzen gerezen ik rijs ik rees
a/ipeler roepen geroepen fit roep ik riep
.sentir ruiken geroken ik ruik ik rook ')
injurier schelden gescholden ik scheld ik schold
') De môme: ifc iwidtie, ^eÏMîci. familièrement : htiejt; chez d'autres: luijen
gelooijen.
-) De même: ik melkte, gdmeJkt,
De même: ik raadde.
') De même: rieken, geroken, ik riek, ik rook.