Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
-
7. Het gezegde kan ook bestaan uit een zelfstandig of
lijvoegelijk naamiooord, lietnelk door de werk^^oorden
zijn of wezen, heeten, Uijven, schijnen, worden, Uij-
Icen, lijken of gelijken met het onderwerp verbonden
wordt. In het eerste geval hebben deze werkwoorden
twee eerste naamvallen bij zich.
VOORBEELDEN.
Ik ben een mensch — enkelvoudige volzin.
Ik — ond.
ben eeii mensch — gez.
Gij waart gelukkig — enkelv. volz
Gij — ond.
waarl gelukkig — gez.
Zij worden groot — enkelv. volz.
Zij — ond.
worden grool — gez.
OPGAVEN.
1°. Ik ben vader — Wij zijn menschen — Zij waren leerlingsn —
Gij zijt koning —Ddt is de koniug — Zij zijn officieren — Ik was
opreclit — Niemand was ongehoorzaam — Allen zijn bedroefd ge-
weesl—De leerlingen zuilen vlijtig zijn — Weest barmhartig —
Zijt dankbaar —De misdadiger is schuldig —Zij waren onschuldig —
Hij is een veinsaard — Men was ongerust geweest — Dc zee zal
onstuimig zijn — Tijd is geld — Ik ben een Nederlander — Hij is
schoenmaker — De koe is een zoogdier — De musch is een vogel —
Metalen zijn delfstoffen — David was een profeet —Was Salomo
een koning ? — Waren wij rijk? — Lijden is mijn deel.
2°. Gij heet Jan — Zij heeten geleerden—Wij bleven bakkers —
Zij bleven stout — Hij is ziek gebleven — Zij schenen rijk — Z'j
worden groot—Gij lijkt een dwaze — Hij geleek een razende —