Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
6. Het gezegde kan bestaan uit een' vorm van kei werk-
woord: de Tinaap leert; hij leerde; hij heeft
geleerd; hij had geleerd; hij zal leer en;
hij zal geleerd hebben; hij zoude leeren;
hij zou geleerd hebben; ik viel; ik ben
g ev allen ; ih zal g ev allen zijn; euz.
VOORBEELDEN.
De meesier spreekt — enkelvoudige volzin.
De meester — onderwerp.
spreekt — gezegde.
Luister — enkelvoudige volzin
Luister — gezegde.
gij - — verzwegen onderw.
OPGAVEN.
Een leerling leert — Leerlingen cijferen — De knaap teekende —
De leeuw brult — De sneeuw smelt — Vogels zingen — Menschen
spreken — Ik roep — 't Schip zeilde — Het viscbje spartelt — Het
beekje kabbelt — Het muscbje tjilpt — De zee golft — De baren
bruischen — De winden ruischen — Da stormwind loeit — De wer-
velwind fluit — Wij vorderden — Menigeen struikelt — Weinigen
gelcoven — Duizenden slapen —De eene bidt — De andere vloekt —
Men riep — Niemand boorde — Iemand luisterde — Leer gij! —
"Werkt gij!—Bid! —Arbeidt! — Schrijf! — Rekent! —De vul-
kaan rookte —Steenrotsen splijten — Bronnen ontspringen — Beken
vlieten — Yader komt—Moeder vertrekt —Een vader vermaande —
De Heiland zegende — Napoleon heerscbt — Poes spint — Kdel
blaft — De kikvorsch wrokt — Kwartels slaan — Wolven huilen —
Da smid smeedt —• De schipper vaart — De leerling ontleedt — De
koekkoek heeft geroepen — De hagel is gevallen — Het vaslrtuig zal
stranden — Het bootje zal gezonken zijn — De koning zal regeren —
De klerken zouden schrijven — Teekende de knarap ? — Brult de
leeuw ? — Smolt de sneeuw ? — Bloeit de roos ?