Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scanScanned page
-I
Uitgaven van S. E. van NOOTEN, te Schoonhoven,
J. H. van Dale. Beknopte Nederlandsche Spraak-
kunst. Een Leerboekje voor de Volksscbool. 54blz.
20 Cents.
Naar ons inzien heeft de schrijver met practi-
schen blik zijne taak volbracht. Kort, zeer
kort, maar rijk aan inbond, bevat bet boekje
door groote en kleine Jetter een juiste aan-
geving van dat, wat vooreerst van buiten
geleerd^ en wat later mondeling behandeld
moet Vorden. WeeklUtd voor hei Ondemijs*
Beknopt Leerboekj^e der Neder-,
landsche Spraakkunst. 32 blz. 10 Cents.
Zinsontleding. % n Leerboekje
voor de Volksscbool, Ie stukje 40 Cts., 2e stukje
60 Cts.
"Wij durven ieder onderwijzer met volle overtui-
gingaanraden, kennis te nemen van ditwerkje.
Nieuice Bijdragen, Eebr. 1862,
We hebben het boekje met aandacht gelezen;
't munt nit door helderheid en juistheid van
voorstelling, terwijl een tal van voorbeelden,
blijkbaar met groote zorg gekozen, den leer-
lijggenoegzame aanleiding geven, om de ge-
stelde regels in toepassing te brengen.
Maandschrift voor Chr, Opv. 1862,
H. Hemkes, K». Naar Buiten! Een Leesboekje
voor ae middelste klasse der scholen. Ie stukje.
Zesde druk.. 72 bladz. 20 Cents.
— Idem, 2a stukje. Tweede druk.
20 Cents.
Van het Ie, 2e en 4e werkje wordt aan HH.
ÜnderwijKefs op franco en rechtstreeksche aanvrage,
gaarne een prestlit-exemplaar ter kennismaking toe-
gezonden. -
I
li"'