Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
2°. Het dtibhele punt staat voor aangehaalde voor-
werpszinnen: Jezus zeide : //Heb God lief boven
alles en uwen naaste als u zeiven."
3°, Het duhhele punt staat vóór hij stelling en, die
uit eenige nevengeschikte zindeelen bestaan: Er
zijn vier jaargetijden : lente, zomer, Jierfsi en
winter. Men mag ook schrijven: Hr zijn vier-
jaargetijden ^ ah: lente, zomer, herfü en winter,
terwijl men, in plaats van als, ook namelijk, of
ie weten , en soms dat is plaatsen kan.
o6. Het vraagteelcen eu uitroeping steeken dienen om den
toon te kennen te geven, waarop zekere soort vau
volzinnen moeten gelezen worden,
37. Het vraagteeken staat na elke rechtstreeksche vraag:
Komt gij i* — Hij vraagde mij: waar^ komt gij van^
daan ? — Hij vraagde mij, waar ik vandaan kwa^n.
38. Het iiitroepingsteeken staat na aansprekingen en tus-
scltemoerpsels, en na allerlei zinnen, die een' vjenscJi,
hegeevte, gehad of verhazing, bewondering, smart,
vreugde , enz. te kennen geven. da)i I kom kier. Ach !
gij doet mij zeer. Ktvame hij toch! O hoe heerlijk!
Goä zij geloofd l Zie § 20 en 23.
39. ïot de teekens, die eenigmnate de betrekking der
zinnen aanduiden, behooren verder: de aanhalings-
teekens, de gedachtestreep en de haakjes.
40. De aanhaling si eekens staan vóór aangehaalde voor-
werpszinnen : God zeide: uDaar zij licht'' en daar
was licht,
41. De haakjes of iiisschensiellingsieekens sluiten woorden
of zinneu in, die als verklarinsr tusschen deleden van