Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
ziünen van geringen omvang, vooral wanneer de
verbinding geschiedt door en, of, nocli-^oeli,
niet alleen-maar , niet alleen-ooh , en ooh. Yóór
en laat men het komma vaak weg. Hij weigert
Tiet, of hij staat het toe. De jongen leest, en
liet meisje breidt. Vreest God, want dat betaamt
allen mensehen. Zie § 25, 1'.
4°. Tusschen den hoofdzin en den ondergeschikten zin,
hetzij de laatste al of niet vooraan staat, en al
of niet verkort is , waarvan men tal van voorbeel-
den ziet in de opgaven bij de paragrafen 27 tot 30.
5°. Vóór en na den ondergeschikten tusschenzin, en
vóór en na bijstellingen : Rij, die zij ne
onder s eert, zal gelukkig zijn. Ik zal, daar
gij toch niet luistert, maar niet voort-
gaan. Java, de parel onzer Oost-In-
dische bezittingen, is een heerlijk eiland.
Zie ook § 22 en de daarbij behoorende opgaven.
34. Het kommapunt staat tusschen de nevengeschikte zin-
nen , wanneer zij van vrij grooten omvang zijn, of het
verbindingswoord is weggelaten. Wanneer de zinnen
groote zelfstandigheid bezitten, zet men zelfs wel een
punt. Men zie hiervan een aantal voorbeelden in de
opgaven bij § 25,, 1°. en 2°.
35. 1°. Het dubbele punt staat vaak tusschen nevenge-
schikte zinnen , wanneer het verbindingswoord,
vooral het voegwoord want, wordt M-eggelaten.
God vreezen is een goed begin :
De grond der wijsheid schuilt er in.
Zie § 25 , 3°. aan 't slot.