Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
53. ■ Hem, die door wel daan ons verblijdt.
Zij steeds ons dankbaar hart gewijd.
54. Deel met uw' armen broeder 't brood :
Licht redt hij u uit grooter' nood.
55. Hij, die der zonden lust geniet,
Bejaagt steeds kommer en verdriet.
56. De leugen, hoe zij ook bekoort.
Brengt nimmer goede vruchten voort.
57. Doe steeds uw' plicht op heeter daad :
Licht is het morgen reeds te laat.
58. Wacht u voor onrechtvaardig.goed,
Opdat ge uw ziel voor onrust hoedt.
59. Gods zegen rust op ieder kind.
Dat onrecht schuwt en deugd bemint.
60. Waar boosheid heerscht en deugd ontvliedt,
Verdwijnt de welvaart ras in 't niet.
61. Wacht u voor diefstal en voor logen ,
Want nooit wordt ge aan de straf onttogen.
62. Wie waant, dat liegen redt uit nood ,
Maakt slechts de misdaad dubbel groot.
63. Betrouw de zonde niet, hoe zeer ze u vleit en streelt,
Dewijl ze uw hart bederft en uwe rust ontsteelt.
64. Als men opmerkzaam is bij nuttig onderwijs,
Behaalt men eenmaal wis den welverdienden prijs.
65. Wees minzaam, en vermijd den twist,
Die vaak met schade wordt beslist.
66. Waar ge ooit onreinheid ziet verschijnen,
Daar zal de welvaart ras verdwijnen.