Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
40. Zoo ik de liefde niet had, ik ware gelijk aan een klinkend
metaal of luidende schel,
41. De mensch kan niet volmaakt vrij zijn, zoo hij zichzel-
ven niet in alles verloochent.
42. Indien de jeugd nutteloos is voorbijgevlogen, waarcp zal
men in den ouderdom roemen ?
43. Die slechts water dronk, zon er zich wel bij bevinden;
mits hij er aan gewoon ware.
44. Naarmate de volken beschaafder werden, leverden zij
aan de nakomelingschap de merkwaardige gebeurtenissen
hunner geschiedenis over.
45. Copernicus ontdekte de beweging der aarde om de zon;
doch zijne tijdgenooten namen deze waarheid niet aan.
46. De Noordsche volken voerden in Europa het tweegevecht
in, dat de Grieken en Romeinen niet kenden.
47. De buitensporige uitgaven verarmen de huisgezinnen , ge-
lijk de koortsen het ligchaam vermageren, of gelijk de stor-
men de boomen van hunne bladeren en vruchten berooven.
48. Schoon de slavernij sedert de oudste tijden bestaan heeft,
is zij onbestaanbaar met den tegenwoordigen staat der zeden
en der godsdienst.
49. Het paard, waarop de hertog van Wellington reed in
den slag bij Waterloo, werd later door hem op pensioen
gesteld.
50. De pen , waarmede de gevolmachtigden in 1856 de vrede
van Parijs teekenden, was gemaakt van eene arendsschacht.
51. Wend u tot God in 't bangst gevaar ;
Want Hij redt goddelijk, wonderbaar.
52. Het weldoen , lieve jeugd! voldoet aan'smenschen waarde,
En wordt door God beloond in hemel en op aarde.