Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
28. De Heer is groot.
Zijn naam is groot,
De luister zijner deugden groot,
Oneindig groot zijn wegen.
29. De dronkenschap verduistert het verstand, benevelt het
geheugen, mismaakt de schoonheid, verlamt de krachten,
ontsteekt het bloed, veroorzaakt inwendige, uitwendige en
ongeneesbare wonden , betoovert de zinnen , is een duivel
voor de ziel, een dief voor de beurs, de medgezel der
bedelaars, het ongeluk der vrouw, het verdriet der kinde-
ren, maakt den sterke zwak , den wijze gek en sluit den
Christen buiten het koningrijk der hemelen.
30. Vreest God, eert den koning, weest gehoorzaam aan uwe
overheden, en schuwt hen, die de wetten veronachtzamen.
31. God is goed, als 't golvend graan
Welig mag op de akkers staan.
32. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn' zegen.
33. Waar ijdelheid en pronkzucht beginnen, houdt de /inner-
lijke waarde op.
34. Met een kléin roer wordt een schip gestuurd, werwaarts
_ de schipper wil.
35. Sedert Jeruzalem vcïwoest is, zijn de Joden verspreid
over de gansche aarde.
36. Daar God heilig is, moet Hij een' afkeer hebben van
de zonde.
37. Één uur van onbedachtzaamheid,
Kan maken, dat men jaren schreit,
38. Openbaar uw hart niet aan een ieder, opdat hij u niet
met ondank betale.
39. Verlicht lasten, opdat uwe lasten verlicht worden; droog
tranen, opdat uwe tranen gedroogd worden.
t- "'s