Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
16. Loof den Heer, mijne ziel! en vergeet geene van zijne
weldaden.
17. Een harde steen wet vaak het ijzer,
En harde slagen maken wijzer.
18. 't Vaarwel en 't afscheid joelt en schatert langs de stran^len;
De mutsen zwiereni rond in de opgestoken handen;
De doeken zwaaijen; groet en handkus, 't luid hoezee
Verzelt hun' uittocht langs het water en de reê.
19. Mijn zoon! verleen het oor aan de tucht uws vaders ea
veracht het gebod uwer moeder niet.
20. De melk wordt deels versch gedronken; deels wordt ze
lot boter en kaas verarbeid; deels wordt ze gebruikt tot
toebereiding van koffij en andere dranken. -
21. Een goed, gehoorzaam kind
Wordt overal bemind;
Maar ongehoorzaamheid
Wordt vroeg of laat beschreid.
22. God wederstaat den hoovaardige; maar den nederige geeft
Hij genade.
23. De standvastigheid onderstelt een verlicht besluit; de
hardnekkigheid integendeel onderstelt de verblinding.
24. Grif genotene weldaden in marmer; doch schrijf belcedi-
gingen in zand.
25. Wees niet bezorgd voor den dag van morgen, want de
morgen zal voor het zijne zorgen. ,
20. In den tempel der deugd is waarheid het voorhof, liefde
het heilige, reinheid het Iieilige der heiligen.
27. Nederigheid is de edelste parel der kroon van wijsheid en
deugd, en schenkt aan schoonheid den schoonsten luister.