Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
OPGAVEN.
1. Ga, werwaarts uw plicht u roept — De Heet gebiedt zijn'
zegen , waar liefde woont — God ziet ons, waar we ons ook bevin -
den mogen — Wij gaan, waarheen millioenen ons zijn voorgegaan.
2. Ik zal lezen, terwijl gij tchrijjt — De nevel was verdwenen,
zoodra hij zich vertoond had — Wij moeten werken, zoolang het
dag is — Ik heb u dit willen zeggen, vóór ik de wereld verlaat —
De kruik gaat zoo lang te water, tot dat ze breekt — Smeed het
ijzer, terwijl het heet is — De haringvisscherij werd een bron van
rijkdom voor ons land, nadat Willem Beukelsz. het haringkaken
had verbeterd—Hij bereidde zich reeds tol den aftocht, toen er
hulp daagde — Zij is opgeruimd, sedert zij u gesproken heeft — De
oprechte spreekt de waarheid, zoo dikwijls men hem daarnaar
vraagt — Ik heb hem gesproken, eer dan gij hem gesproken hadt —
De eerste belijders des christendoms werden gruwelijk gemarteld,
alvorens men hen ter dood bracht — Kom, wanneer ik u roep —
Hij sprak, als het tijd was — Hij is niet knorrig meer, nu hij
gezond is.
Leid, vriend! en leer uw waarde kind.
Zoo haast zijn eerste jeugd begint.
3. Hij begroette mij met blijde gelukwensching, gelijk men eenen
vriend geluk verseht — Hij is zoo spoedig gekomen, als ik gewacht
had — Hij is niet zoo rijk, als men denkt — Hij kwam zoo spo3dig,
als het mogelijk was — Zij waren rijker, dan men dacht.
4. Hel koren golft, naar de wind waait — De veldheer moest
handelen, naar gelang de omstandigheden zouden eischen — Hoe
wijzer iemand is, des te verdraagzamer is hij —Hoe meer ik hem
leer kennen, hoe meer ik hem bewonder.
5. Hij heeft geene schuld, voor zoover ik het beoordeelen kan —
Ik zal hem helpen, in zooverre dit in mijn vermogen is.
6. Het beviel mij daar niet, weshalve ik spoedig vertrok — Hij
is reeds vertrokken, zoodat gij hem niet meer spreken kunt.