Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
U
reeds vóór de» zondvloed gezien is — Vertel mij, waarmede ik u
dienen kan — Schrijf mij, waar gij zijt —Heeft hij u gezegd, wie
zijn vriend is? — Men heeft reeds voorlang erkend, dat onze
aarde zich om de zon beweegt — Stel niet tot morgen uit, wat gij
heden doen kunt — Zij begrepen, dat het nu te laat was—Ziet
gij niet, dat het regent?—Hij wist, dat het drie ure was—'Salomo
zeide ; »de vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid"—God
sprak: jrdaar zij licht!"
V O O R B E K L 1) E N.
Dal hij gehoorzaam is, verheugt mij — Zamengestelde vol-
zin, bestaande uit een' lioofdzirt en een' ondergescliiklen
onderwerpszin.
, verheugt mij — bep. bev. enk. eigcnscliapsz., de hoofd-
zin , waarvan de onderwerpszin hel
onderwerp uitmaakt.
hal hij aangehmieii is — onb. bev. enk, cigenscbapszin , de
o/ideriverpszin.
Dal hij aangeliomen is — ond.
verhevigt mij — uitgebr. gezegde.
mij — bep. van verheugt
Ontleding van den onderwerpsziu.
Hij — ond.
is aangehomen
\.
gez.
Zij blijven niet. wat ze zijn ■— zaïnengest. volzin, bestaande
uit een' hoofdzin en een' ondergeschikten gezegdeszin.
Zij blijien niet — onb, ontk. enk. eigenscliapszin, lioofdzin.
-nat ze zijn — onb.bev. enk.cigenscbapszin, gezegdeszin.
— ond.
blijven niet wal ze zijn — uitgebreid onlk. gezegde.