Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
De verloren zoon — uitgebreid ond.
ontving zijn erfdeel — uitgebreid gez.
verloren —bep. van zoon.
zijn erfdeel —uitgebr. voorwerp.
zijn —bep. van erfdeel.
De verloren zoon —uitgebr. ond.
trok daarmee naar een ander land — uitgebreid gez.
daarmee —bep. Van trok.
naar een ander land ^ — bep. van troh\
ander — bep. van land.
OPGAVE K.
De ondervinding veredelt het verstand, liet lijden den wil —
Zaait met handen , niet met manden — Kleine zandkorrels maken
bergen, oogenblikken jaren, en kleinigheden het leven uit — De
leugen komt voort van slaafselie menschen; de waarheid van vrije —
De waarheid lijdt wel nood maar niet den dood—De hoogmoed
ontbijt met den overvloed, houdt het middagmaal met de armoede,
en het avondmaal met de schande.
Een wolf ruilt wel van baard,
Maar niet van aard.
Een vos verliest wel zijn haar, maar niet zijn' streken—De
eerste gezellin van den toorn is dwaasheid, de tweede berouw —
lleersehen is dwaasheid, maar regeren wijsheid — Straf is een
bitter geneesmiddel, doch dikwijls, onontbeerlijk—De tong is een
klein lid, en zegt groote dingen — ïToe wordt een zaadkorreltje eene
plant, een ei een vogel? ' '
Nog droeg der vaadren erf de Spaansche legervaan
En drouk om strijd het bloed van landzaat en van vreeradeu.
Spaarzaamheid onderstelt overvloed ; maar een verstandig gebruik
er van — In de lente ontluikt de natuur en gaan de harten der
menschen open voor genot.