Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
■HftiJ-!»-
30
zoekt zich door den hartstocht te redden; de verstandige tracht
zich te redden door nadenken — De goedkeuring der deugdzame
menschen is eene loftuiting; die der boozen is bijna eene beleedi-
ging — Rijkdom is eene der onzekerste bezittingen ; wetenschap is
eene der zekerste.
JFanl — Het mos is schadelijk voorde boomeu; het voedt zich
met hunne zelfstandigheid.
God vreezen is een goed begin:
De grond der wijsheid schuilt er in.
' Wantrouw den vleijer: menig mensch is door vlcijerij bedorven.
VOORBEELD.
Deze boom heeft van 't jaar niet gebloeid; gevolgelijk zal hij
geene wuchten dragen — zamengestelde volzin, bestaande
uit twee nevengeschikte, die door het voegwoord gevolgelijk
met elkander verbonden zijn.
Deze boom heeft van't jaar niet gebloeid—bep. ontk. enk. eigen-
schapszin.
Hij zal geene vruchten dragen —bep.ontk. enk. eigen-
schapszin.
Deze boom — uitgebreid onderwerp.
heeft van 't jaar niet gebloeid — uitgebr. ontk. gezegde.
deze — bep. van boom.
van't jaar — bep. van heeft niet gebloeid.
Hij — ond.
zal geene vruchten dragen — uitgebr. ontk. gezegde.
vruchten — voorwerp.
Bij de nadere ontleding van de zamengestelde volzinnen
worden de verbindingswoorden met stilzwijgen voorbij
gegaan.