Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
lof stinkt — De roemrijkste zegepraal is zelfbelieersehiug — Een
goed geweten is een hemel in het hart — De begeerte is de koorts
der ziel — Haast verdwaast — Arbeidzaamheid is de beste loterij —•
Ledigheid is des duivels oorkussen — Een goede naam is de beste
adelbrief — Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad — Spoedig
geven is dubbel geven — De gierigheid is hare eigene stiefmoeder —
Twist verkwist — Eendracht maakt macht — Wachten is het beste
geneesmiddel tegen den toorn — Het einde des toorns is dikwijls
het begin van het berouw — De begeerte naar wraak is eene ver-
schrikkelijke leidsvrouw — Wreekt u zeiven niet, beminden! —
Tucht baart vrucht — Een dierenbeul wordt een menschenplager —
Uit zee hebt gij uw' grond gewrocht, o Nedertend! — De beste
specerij bij den maaltijd is onschuldige vrolijkheid — Natuurkennis
is de zuiverste bron van genot— Leer ons, o God! de dagen tellen !
De heldere lucht en 't zwerk
Terkondigen Gods werk.
De traan van 't smeltend mededoogen
Verkondigt in de glinstrende oogen
De goddelijke afkpmst onzer ziel.
Voor het zedige gelaat
Der zachtmoedigheid bezwijken
Wraaklust, tweedracht, twist en liaat.
De lage stijlen '
Staan lange wijlen.
De keel
Kost veel.
Een rijpe peer
Valt licht ter neêr.
Onder vriendschapsschijn
Schuilt 't kwaadst venijn. ■
Vol
Maakt dol