Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
2. Het sneeuwt — Hot dauwde—Het had gehageld—Het zal
regenen—Het vroor gisteren—Het was drie ure — Het was twaalf—
Het dreunde — Het kraakt — Het rookte — Het was koud — Het
zal warm zijn.
3. El- wordt gerookt —.Er werd gespeeld — Er zal gedanst
worden.
4. Mij dorstte—Hen heeft gehongerd.
GEMENGDE OPGAVEN.
Honger is een scherp zwaard — Vet smet — Eer is teer — Ons
land heet terecht Nederland—De Zuiderzee was voorheen een meer—
Alles wisselt op ïeze aarde — De eerste bewoners van Nederland
kwamen uit Germanië — Dc Batavieren waren Heidenen — De
Heidens zwerven rond door Europa — Cork wordt het slachthuis
van Groot-Brittanje genoemd — Hier zijn zeven honderd kuipers —
Maltha is een wachtpost der Engelschen in de Middellandsche zee —
De snoek is een vraatzuchtige viseh— Het regende — Sicilië was
weleer de korenschuur van Italië — Italië is de tuin van Eirropa —
Het was koud — Er werd gevloekt — Hamburg is eene vrije stad —
Altona is eene vrijstad — De weegsehaal is een hefboom met gelijke
armen — Sleutels zijn eenarmige hefboomen — De walvisschen en
vleermuizen zijn zoogdieren—De beroemde Milton was blind aan
beide oogen — Hsel 't menschdom is één huisgezin — Zout water
geeft het zoetste brood — Weg van mij! — Voort! deugniet! —
Ach , hij sterft — De regen drnpt zilver op den akker — De bloem
is eene ster der aarde — De ster is eene bloem des hemels — Een-
voud is het kenmerk der waarheid — Blonde duinen! weest ge-
groet 1 — De lofzang der natuur gaat niet verloren voor u , o Op-
permajesteit! — Tienduizend droppels maken gaauw een plas —
Pijn is de schildwacht der gezondheid — Gezondheid is het beste
blanketsel — Net gevlochten haar is een koninginnekroon — De
moeder van alle kennis heet onderzoek —Een kwaad geweten is de
getuige, de gevangenis, de rechter, de beul en de straf der zonde —
Deugd is een eerekleed — De ware vriendelijkheid is een bloesem
der menschlievendheid — In Godes wegen is Godes zegen — Éigen