Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
groote wijze van Athene, dronk den giftbeker — Ik zal u (3n.),
mijnen geachten leermeester , gehoorzamen — Bonifacius, de Apostel
der Duitsehers, werd vermoord in 754 — Gij, als zijn voogd,
zorgdet voor hem — Hij , als zijn onderwijzer, beschermde hem —
Als uw vriend, behartigde ik uwe belangen — Ik bemin hem, als
mijnen broeder — Scipio overwon Hannibal, den veldheer der
Carthagers — Drusus, een Romeinseh veldheer , heeft de Drusus-
gracht doen graven — Heron, de uitvinder der Heronsfleseh, leefde
vóór onze jaartelling— Salomo, koning van Israël, sloot een ver-
bond met Hiram, koning van Tyrus — Jan de Eerste, zoon van
graaf Floris den Vijfden, was de laatste graaf uit het Holland-
sche huif.
23. Wanneer in een volzin het werkwoord of het werk-
woordelijh deel van het gezegde ontbreekt, is de volzin
onvolledig. Zulke volzinnen zijn o. a. de volgende:
'Zij aan H loopen voor : Zij gingen aan 't loopen;
ik eerst voor: ik speel eerst; gij laatst voor: gij
speelt laatst-, raad vóór daad \ooï-. raad ga voor
daad; uit rein gewin een stil gemoed voor: uit rein
gewin spruit een stil gemoed; voort! voor : g a
voort! Geduld! voor heb geduld! Binnen! voor
kom linnen! Stil voor zij t stil!
VOORBEELD.
Geduld — onvolledige bep. bev. enk. volzin, waarin 't
' gezegde heb is weggelaten.
Gij — verzwegen onderwerp.
heb geduld — uitgebreid gezegde.
geduld — voorwerp.