Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
delijk — God regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen —,
De dienstmaagd heeft ons lang en eerlijk gediend — Hij heeft
dikwijls en ernstig gewaarschuwd — Zij spraken te hard of te
zacht. ^
5. David en Jonathan waren vrienden — Armen en rijken ont-
moeten elkander —■ Bergen en dalen ontmoeten elkander niet—>
Deugd en ondeugd verschillen hemelsbreed — Eenerlei wedervaart
boozen en goeden (3ü.) — Men kan niet te gelijk loopen en zitten —
De landman kan niet gelijktijdig zaaijen en oogsten—De hoofd-
windstreken ziju noord, oost, zuid en west — De zeven kleuren-
van den regenboog zijn violet, indigo, blaauw, groen, geel, oranje
en rood — Zij leeren en spelen bij afwisseling—Hij was beurte-
lings streng cn toegevend—^ Jan en Piet bezitten dat erf gemeen-
scliai)pelijk — Jakob en Eilip drijven orderling handel — Oranje en
Nederland zijn naauw verwant.
6. Ik ga naar mijnen oom en voogd — Ik ga naar mijnen oom
en mijnen voogd—^ Ik heb een schoon en goed boek gelezen—Ik
heb een schoon en een goed boek gelezen — Mijn en uw vriend is
een braaf man — Mijn en uw vriend zijn brave mannen — Dit
schooue en nuttige boek bevalt mij—Dit scboone en dat nuttige
hoek bevallen mij — Die landman heeft witte en zwarte kocijen —
Die landman heeft wit- en zwarte koeijen — Jan en Ayillcms tuin
is fraai — Hendrik en Prederiks tuinen zijn fraai.
18. Al de onder V, 3° en 4° opgenomeii volzinnen
met uevengescliikte gezegden, onderwerpen, voorwer-
pen of bepalingen kunnen in twee of meer zinnen
ontbonden worden , hetgeen den oplettenden leerling
geene moeite kosten zal.
1?. De volzinnen, onder 6° opgenomen, kunnen ten deele
in twee volzinnen ontbonden worden. De leerling'
O
viijzG die aan, ontbinde en ontlede ze.