Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
u— Hij meldde hun goede tijding — Die man heeft ons den weg
gewezen —Die lasteraar roofde hem zijne eer — God loone het u! —
. De woeste knaap ontrukte u het geld — Hij betwistte hem de
kroon —Belijdt elkander uwe misdaden — De meester prentte hun
goede lessen in — Zij gaven mij goeden raad — Mijn goede vriend
gunde raij den voorrang — Zij boden ons geld aan — Pluk mij die
bloem — Hij brandt zich de vingers — Gaf bij u eenen gulden ? —
Ontnamen de roovers den vreemdelingen alles? — Lieten zij hun
iets over?
14. Sommige onoverganlcelijke werkwoorden hebben een
veoi-werp in den of è^en naamval bij zich. Ook
dit voorwerp is eene bepaling.
O P G A A' E N.
Gedenk mijner (2n.) — Dat boek beviel mij (3u.) — Haar gedrag
mishaagde ons —> Het gelukte mij — Iets ontbreekt — Het wilde
paard ontliep den stalknecht — De booze zoon ontvlood zijnen va-
der — Deze spijs smaakt mij — Dat overkwam mij —Dit geschiedde
hun — Ik ontmoette u — Zij kwam mij te gemoet — Dat gaat mijn
verstard te boven — Zulk ecu gedrag betaamde haar — Een goed
leerling gehoorzaamt zijnen onderwijzer — Die willekeurige handel-
wijze stond mij tegen — Wij loonen hem zijnen arbeid.
15. Tot nu toe hebben wij slechts over hevestigende vol-
zinnen gehandeld, dat is, over volzinnen, waarin het
gezegde aan het onderwerp toegeJcend werd. Wordt
het gezegde daaraan ontzegd, dan is de volzin ontken-
nend. Eene ontkenning wordt uitgedrukt door de
woorden niet, niets, geen, geenszins, nimmer, nooii,
nergens, enfe.
- • 2