Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
maakt melding—Zij liet eenen zucht — Ik heb weerstand geboden—
Het meisje deed eeue wandeling— De arme knaap heeft eene bood-
schap gedaan — Gij htbt een begin gemaakt — De bedroefde vrouw
liet eene traan — Dat koninkje voert eene stoute taal — De vader
voerde het woord —De soldaat geeft acht — Wij hebben argwaan
gevoed — De ruiter heefi de wacht gehouden — De onderwijzt^r heeft
school gehouden—^Hel arme^dier gaf geluid — Neemt de vlucht! —
Houdt rust! — Het lastige knaapje speelde de beest — Hij zal den
baas blijven spelen — Hij zal den draak gestoken hebben—Ik zal
den meester blijven spelen— Geef vuur! — Gaven zij acht? —
Deden zij eenen zwaren val ? —Deden zij boete !
11. In sommige volzianen komen hepalingen. mn hepa-
Vingen voor.
VOORBEELD.
Hij komt %eer dikivijh — bep. enkelv. volzin.
Hij — ond.
komt zeer dikwijls — uilgebr. gez.
zeer dikivijls — bep. van komt
zeer — bep. van dikwijk.
OPGAVEN.
De jongen schrijft zeer schoon — Het meisje leest heel goed —
Dat knaapje las vrij wel — Gij speelt al te gaarne — Zij heeft tame-
lijk vloeijeud gelezen---Het ging bijzonder slecht — Zij spelen bijna
altijd— De luije voerman kwam veel te laat —■ Die zeer naarstige
scholier komt veel te vroeg — Het ging door en door slecht— Zij
kcnist eerst nu.
De zoon van den meester des dorps vordert heel langzaam —
Het katje van de moeder der meid is verdronken — De keizer van
het grootste land van Europa oorloogde — Het huisje aan den
oever der snelle vliet zonk weg ■— De Batavieren werden aangetrof-