Boekgegevens
Titel: Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 776 B 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203735
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Ontleding (taalkunde), Nederlands, Grammatica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zinsontleding: een beknopt leerboekje voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
OPGAVEN.
1. Gij moogè komen —De leerling raag vertrekken — Die kuaap
moet blijven — Zij wil naaijen — Hij dorst liegen — De leerling
heeft kunnen vertrekken — De vijand zal moeten aftrekken— Wij
ïullen dieneu te blijven — De knecht zal beboeren te gehoorza-
men— Het bedroefde kind trachtte te spreken—Deze gevangene
poogde te ontsnappen — De dievegge zocht te ontkomen — Dc zoon
vermocht te komen — De vreemdeling beeft mooi praten — Zij gaan
wandelen — Mevrouw gaat uit wandelen — Mijnheer ging uit vis-
schen — De arbeider was uit dorschen — Zij waren uit dor&chen
gegaan — Drie kinderen gingen uit spelen — Alle leerlingen gingen
spelevaren — De zou begon te steken — De sterren vingen aan te
schitteren — Ik ga voort met schrijven — De knaap hield op met
lezen —De scholier bleef lezen —De trouwe hond bleef staan —
Zij waren aan H cijferen — De jongen kwam aanloopen — De koning
kwam aangereden — Zij hebben getracht te komen —Gij hebt ge-
tracht te spreken—Gij hadt zitten luijeren — Zij hebben liggen
slapen — Zij nullen bobben lipgen slapen —Het arme kind liep •
bedelen — Hebt gij goed praten ?
Zij Zijn aan V werk — Wij waren aau den arbeid — Uw
dienstknecht ging op den loop — Zij tijgen weer aan 't werk — Ga
aan uwe bciigheden.
'S. Het kind moet tevreden zijn — De jongen kan naarstig zijn —
Gij moogt dankbaar wezen — Die knaap wil bakker worden —
Klaas wou een tuinman worden-^Het korporaaltje kan een gene-
raal worden — De soldaat wil een held schijnen — Zij kunnen
luijaards heeten — Zij willen dom blijven — Kinderen moeten ge-
hoorzaam zijn — De grijsaard zal eerwaardig blijven schijnen —
Dit kind zal Willem moeten heetsn — Hij durft stout zijn — Pootjes
kunnen boompjes worden — Mogen zij geleerden heeten? — Zullen
zij braaf worden? — Mocht hij gehoorzaam blijven !
4. Ik deed eenen val — De vrouw deed boete — De keizer voerde
ocrlog—Ik zal zorgdragen—Dat deed schade — Onze geschiedenis