Boekgegevens
Titel: Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1864
2de, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203733
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
Bijzonder luidt als bezonder of Lizonder,
Er zijn elf tweeklanken, namelijk: ai, aai, ei of ij, ooi, ui,
oei; au , aau , eeu , ieu, ou.
De ij is een willekeurig aangenomen schrijfteeken voor ii.
4.' D& medeklinkers worden in vier soorten verdeeld: in Aal/'
kiidkfirs, vloeijende letters^ sisletters en vaate letters.
De halfklinkers zijn j en w.
De vloeijende letters zijn 1, m, n, r.
De sisletters zijn s en z.
De vaste letters zijn : b, p, v en I, lipletters; k, g, ch en h,
keelletters ; d en t, tongletters.
5. Eene lettergreep is een spraakgeluid, dat óf zelf een
geheel woord, óf een deel van een woord uitmaakt, liet
woord ei bestaat uit ééne lettergreep, eijers uit twee, eijer-
koekxni drie lettergrepen. Men heeft alzoo eenlettergrepige,
tweelettergrepige, drielettergrepige woorden, enz.
6. De woorden worden verdeeld in de volgende tien'soor-
ten, é\Q\rodedeelen heetcn Het zelfstandig naamwoord;
2. het lidwoord; 3. het bijvoêgelijk naamwoord; 4. het voor-
naamwoord; 5. het telwoord; 6. liet werkwoord; 7. het
bijwoord; 8. het voorzetsel; 9. het voegwoord; 10. het tus-
sehenwerpsel.
Alleen de woorden van'de eerste zes soorten kunnen door
verandering in vorni de betrekking uitdrukken, waarin zij
tot andere woorden staan. Deze verandering in vorm heet
verbuiging,
7. De zelfstandige naamwoorden zijn namen, waardoor
men personen of zaken van andere onderscheidt.'^Men ver-
deelt ze in twee hoofdsoorten: voorwerpsnamen en begrips-
namen.